CEZALAR

cezalar

İdari Para Cezaları Nelerdir?

Kanunda öngörülen ve bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine aykırı hareket edenlere Kanunda belirtilen miktarlarda idari para cezaları uygulanır.

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezaları MiktarlarıUygulanacak Ceza Miktarı [TL]
5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara2.044
5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı olarak, (tehlikeli madde taşıyanların gerekli izinleri almadan taşıma yapması) davranan taşımacılara511
5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara408
5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranarak bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde2.044
taşıma senedi olmaksızın eşya taşıyanlara1.144
6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan (yolcu taşıması biletsiz, eşya taşıması taşıma senetsiz yapılması halinde) taşımacılara343
6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan (yolcu veya eşyanın güvenlik içinde taşınması için güvenlik tedbirlerini almaması, çevre ve insan sağlığı ile ilgili yasalara uymaması) taşımacılara572
7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan (yolcuların rahat, güvenli yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almayan) yolcu taşımacılarına1.144
7 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı davranan (mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı,nitelikli şoför ve hizmetli personeli sefere göndermeyen, teknik şartlara uymayan ve
sigortası bulunmayan araçları trafiğe çıkaran) taşımacılara
572
7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan (sürücülerinin ceza puanlarını yılda iki kez kontrol etmeyen) taşımacılara343
10 uncu maddeye aykırı davranan (kendi nam ve hesabına taşıma yapan) acente ve taşıma işleri Komisyoncularına2.044
11 inci maddeye aykırı davranarak ücret tarifesi düzenlemeyenlere572
Ücret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara572
11 inci maddesinin ikinci fıkrasına (tarifelerin gerekli yerlere asılması ve taşıtta bulundurulmasına) aykırı davrananlara228
Zaman tarifesine uymayanlara228
Zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara114
13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne2.044
14 üncü maddeye aykırı (sınır kapılarındaki yasak hallere uyulmaması) davrananlara572
18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara1.144
22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen (sigorta ettirenin zararla ilgili açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri sigorta şirketine vermeyen) taşımacılara572
32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara343
5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine (src, üdy ve ody belgesi)sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere572
5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren şoförlere228

CMR KONVANSİYONU

1.1. AMAÇLARI CMR Konvansiyonun en önemli amacı, nakliyecinin sorumluluğuna yönelik tek tip bir düzenlemenin oluşturulmasıdır. 1.2. COĞRAFİ KAPSAMI Konvansiyona 2009 yılı itibariyle 56 ülke taraf olmuştur. Bunlar; Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya,...
Read More

NAVLUN SÖZLEŞMELERİ

Navlun sözleşmeleri “carter” ve “kırkambar” sözleşmeleri olmak üzere ikiye ayrılır. Carter sözleşmeleri bir tür yer tahsis sözleşmesi olup deniz ticaretinin güçlü sermayeye sahip birkaç firma tarafından yapıldığı ve gemi hacimlerinin...
Read More

ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATININ TEMELİNİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

Uluslararası Ulaştırma Mevzuatı’nın Temelini Oluşturan Uluslararası Anlaşmalar Nelerdir? 1. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması – AETR 2. Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi – CMR...
Read More

AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU (BM/AEK)

Uluslararası Ulaşım Anlaşmaları-Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Nedir? BM/AEK, üye devletler arasında daha fazla ekonomik işbirliği yaratmak amacıyla 1947 yılında kurulmuştur. BM/AEK, Ekonomik ve Sosyal Konseyi’ne bağlı olarak görev yapmaktadır....
Read More

ULUSLARARASI TIR SÖZLEŞMESİ

Uluslararası Tır Sözleşmesi Nedir? Kıta Avrupası ile Ortadoğu ülkeleri arasında yoğun durumda bulunan karayolu taşımacılığı faaliyetlerinin düzenlenmesi uluslararası bir sözleşme yapılması zorunluluğunu ortaya koymuştur. Bu amaçla 15 Ocak 1959 tarihinde...
Read More

Uluslararası Karayolu Taşımacılık Birliği (IRU) Nedir?

ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIK BİRLİĞİ INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION (IRU) IRU, 23 Mart 1948 tarihinde Cenevre’de kurulmuştur. BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi, 16 Şubat 1949 tarihinde Istişari Statü vermiştir. 2 Mart...
Read More

ULUSLARARASI ATA SÖZLEŞMESİ

Uluslararası Ata Sözleşmesi Nedir? Birleşmiş Milletler Gümrük İşbirliği Konseyi tarafından geçici kabulde karşılaşılan güçlükleri gidermek ve yeknesak bir uygulama sağlamak amacıyla hazırlanan “Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karnesi Hakkındaki Gümrük...
Read More

UBAK/CEMT/ECMT ANLAŞMASI

Ubak Cemt Ecmt Anlaşması Nedir? (Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı/Conférence Européenne des Ministres des Transports /European Conference of Ministers of Transport ) UBAK, Fransızca kısaltması CEMT, İngilizce kısaltması da ECMT olan...
Read More

ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATI

Uluslararası Ulaştırma Mevzuatı Konuları Nelerdir? ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATININ TEMELİNİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR AETR KONVANSİYONU CMR KONVANSİYONU ULUSLARARASI TIR SÖZLEŞMESİ ULUSLARARASI ATA SÖZLEŞMESİ UBAK/CEMT/ECMT ANLAŞMASI ADR KONVANSİYONU ULUSLARARASI ULAŞIM ANLAŞMALARI-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER...
Read More

Fiata Nedir?

FIATA TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULARI DERNEKLERİ ULUSLARARASI FEDERASYONU FIATA, 31 Mayıs 1926 tarihinde Viyana’da kurulmuştur. Fransızca “Federation Internationale des Associations de Transitaires et Assimiles”, İngilizce “International Federation of Freight Forwarders Associations”...
Read More
Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?