CEZALAR

CEZALAR 52

cezalar

İdari Para Cezaları Nelerdir?

Kanunda öngörülen ve bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine aykırı hareket edenlere Kanunda belirtilen miktarlarda idari para cezaları uygulanır.

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezaları MiktarlarıUygulanacak Ceza Miktarı [TL]
5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara2.044
5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı olarak, (tehlikeli madde taşıyanların gerekli izinleri almadan taşıma yapması) davranan taşımacılara511
5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara408
5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranarak bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde2.044
taşıma senedi olmaksızın eşya taşıyanlara1.144
6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan (yolcu taşıması biletsiz, eşya taşıması taşıma senetsiz yapılması halinde) taşımacılara343
6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan (yolcu veya eşyanın güvenlik içinde taşınması için güvenlik tedbirlerini almaması, çevre ve insan sağlığı ile ilgili yasalara uymaması) taşımacılara572
7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan (yolcuların rahat, güvenli yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almayan) yolcu taşımacılarına1.144
7 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı davranan (mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı,nitelikli şoför ve hizmetli personeli sefere göndermeyen, teknik şartlara uymayan ve
sigortası bulunmayan araçları trafiğe çıkaran) taşımacılara
572
7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan (sürücülerinin ceza puanlarını yılda iki kez kontrol etmeyen) taşımacılara343
10 uncu maddeye aykırı davranan (kendi nam ve hesabına taşıma yapan) acente ve taşıma işleri Komisyoncularına2.044
11 inci maddeye aykırı davranarak ücret tarifesi düzenlemeyenlere572
Ücret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara572
11 inci maddesinin ikinci fıkrasına (tarifelerin gerekli yerlere asılması ve taşıtta bulundurulmasına) aykırı davrananlara228
Zaman tarifesine uymayanlara228
Zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara114
13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne2.044
14 üncü maddeye aykırı (sınır kapılarındaki yasak hallere uyulmaması) davrananlara572
18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara1.144
22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen (sigorta ettirenin zararla ilgili açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri sigorta şirketine vermeyen) taşımacılara572
32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara343
5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine (src, üdy ve ody belgesi)sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere572
5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren şoförlere228

CMR KONVANSİYONU

İçindekiler → 1.1. AMAÇLARI1.2. COĞRAFİ KAPSAMI1.3. TÜRKİYE’NİN KONVANSİYONA KATILIMI1.4. YAPISI CMR KONVANSİYONU NAVLUN SÖZLEŞMELERİ ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATININ TEMELİNİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU (BM/AEK) ULUSLARARASI TIR SÖZLEŞMESİ Uluslararası Karayolu...
Read More

NAVLUN SÖZLEŞMELERİ

Navlun sözleşmeleri “carter” ve “kırkambar” sözleşmeleri olmak üzere ikiye ayrılır. Carter sözleşmeleri bir tür yer tahsis sözleşmesi olup deniz ticaretinin güçlü sermayeye sahip birkaç firma tarafından yapıldığı ve gemi hacimlerinin...
Read More

ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATININ TEMELİNİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

İçindekiler → Uluslararası Ulaştırma Mevzuatı’nın Temelini Oluşturan Uluslararası Anlaşmalar Nelerdir? CMR KONVANSİYONU NAVLUN SÖZLEŞMELERİ ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATININ TEMELİNİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU (BM/AEK) ULUSLARARASI TIR SÖZLEŞMESİ Uluslararası Karayolu...
Read More

AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU (BM/AEK)

İçindekiler → Uluslararası Ulaşım Anlaşmaları-Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Nedir?KomitelerBM/AEK Kara Ulaştırma KomitesiBM/AEK Kara Ulaştırma Komisyonu’nun Amaç ve Görevleri1.Karayolu Ulaştırma Altyapısı2. Karayolu Trafik Güvenliği3. Karayolu Taşıtları4. Sınır Geçişlerinin Kolaylaştırılması5. Tehlikeli...
Read More

ULUSLARARASI TIR SÖZLEŞMESİ

İçindekiler → Uluslararası Tır Sözleşmesi Nedir?1. Araç ve Konteynerların Güvenliği:2. Uluslararası Garanti Zinciri:3. TIR Karnesi:4. Gümrük Kontrollerinin Karşılıklı Olarak Tanınması:5. Kontrollü Giriş: Tır Mevzuatı Garanti Sistemi Tır Sisteminin Temel Özellikleri Tır Sistemine Kontrollü Giriş Tır...
Read More

Uluslararası Karayolu Taşımacılık Birliği (IRU) Nedir?

İçindekiler → ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIK BİRLİĞİ INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION (IRU)IRU’nun Yapısı ve Organizasyonu ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIK BİRLİĞİ INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION (IRU) IRU, 23 Mart 1948 tarihinde Cenevre’de kurulmuştur....
Read More

ULUSLARARASI ATA SÖZLEŞMESİ

İçindekiler → Uluslararası Ata Sözleşmesi Nedir? CMR KONVANSİYONU NAVLUN SÖZLEŞMELERİ ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATININ TEMELİNİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU (BM/AEK) ULUSLARARASI TIR SÖZLEŞMESİ Uluslararası Karayolu Taşımacılık Birliği (IRU) Nedir?...
Read More

UBAK/CEMT/ECMT ANLAŞMASI

İçindekiler → Ubak Cemt Ecmt Anlaşması Nedir? CMR KONVANSİYONU NAVLUN SÖZLEŞMELERİ ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATININ TEMELİNİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU (BM/AEK) ULUSLARARASI TIR SÖZLEŞMESİ Uluslararası Karayolu Taşımacılık Birliği (IRU)...
Read More

ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATI

İçindekiler → Uluslararası Ulaştırma Mevzuatı Konuları Nelerdir? CMR KONVANSİYONU NAVLUN SÖZLEŞMELERİ ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATININ TEMELİNİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU (BM/AEK) ULUSLARARASI TIR SÖZLEŞMESİ Uluslararası Karayolu Taşımacılık Birliği (IRU)...
Read More

Fiata Nedir?

İçindekiler → FIATA TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULARI DERNEKLERİ ULUSLARARASI FEDERASYONUFlATA’nın temel amaçlan aşağıdaki gibidirOrganizasyonBölgesel ToplantılarBelgelerFIATA Mesleki Eğitim VakfıTürkiye’nin FIATA’da Temsili CMR KONVANSİYONU NAVLUN SÖZLEŞMELERİ ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATININ TEMELİNİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR...
Read More

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz