CEZALAR

İdari Para Cezaları Nelerdir?

Kanunda öngörülen ve bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine aykırı hareket edenlere Kanunda belirtilen miktarlarda idari para cezaları uygulanır.

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezaları Miktarları Uygulanacak Ceza Miktarı [TL]
5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara 2.044
5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı olarak, (tehlikeli madde taşıyanların gerekli izinleri almadan taşıma yapması) davranan taşımacılara 511
5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara 408
5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranarak bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde 2.044
taşıma senedi olmaksızın eşya taşıyanlara 1.144
6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan (yolcu taşıması biletsiz, eşya taşıması taşıma senetsiz yapılması halinde) taşımacılara 343
6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan (yolcu veya eşyanın güvenlik içinde taşınması için güvenlik tedbirlerini almaması, çevre ve insan sağlığı ile ilgili yasalara uymaması) taşımacılara 572
7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan (yolcuların rahat, güvenli yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almayan) yolcu taşımacılarına 1.144
7 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı davranan (mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı,nitelikli şoför ve hizmetli personeli sefere göndermeyen, teknik şartlara uymayan ve
sigortası bulunmayan araçları trafiğe çıkaran) taşımacılara
572
7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan (sürücülerinin ceza puanlarını yılda iki kez kontrol etmeyen) taşımacılara 343
10 uncu maddeye aykırı davranan (kendi nam ve hesabına taşıma yapan) acente ve taşıma işleri Komisyoncularına 2.044
11 inci maddeye aykırı davranarak ücret tarifesi düzenlemeyenlere 572
Ücret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara 572
11 inci maddesinin ikinci fıkrasına (tarifelerin gerekli yerlere asılması ve taşıtta bulundurulmasına) aykırı davrananlara 228
Zaman tarifesine uymayanlara 228
Zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara 114
13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne 2.044
14 üncü maddeye aykırı (sınır kapılarındaki yasak hallere uyulmaması) davrananlara 572
18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara 1.144
22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen (sigorta ettirenin zararla ilgili açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri sigorta şirketine vermeyen) taşımacılara 572
32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara 343
5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine (src, üdy ve ody belgesi)sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere 572
5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren şoförlere 228
Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz