MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

KTF Mesleki Eğitim Yönetmeliği hem eğitim alacakların, hem de eğitim vereceklerin niteliklerini, sorumluluk ve yetkilerini tarif ederek verilecek Mesleki Yeterlilik Belgelerini sınıflandırmıştır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi türleri; üst düzey yönetici (ÜDY), orta düzey yönetici (ODY) ve sürücü (SRC) türü mesleki yeterlilik belgesi olmak üzere üç ana grupta değerlendirilir.

Bunlar faaliyet alanlarına göre;

a) ÜDY Belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi

1) ÜDY 1 belgesi uluslararası yolcu taşımacılığı

2) ÜDY 2 belgesi yurtiçi yolcu taşımacılığı

3) ÜDY 3 belgesi uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

4) ÜDY 4 belgesi yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

b) ODY Belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi

1) ODY 1 belgesi uluslararası yolcu taşımacılığı

2) ODY 2 belgesi yurtiçi yolcu taşımacılığı

3) ODY 3 belgesi uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

4) ODY 4 belgesi yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

c) SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi

1) SRC 1 belgesi uluslararası yolcu taşımacılığı

2) SRC 2 belgesi yurtiçi yolcu taşımacılığı

3) SRC 3 belgesi uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

4) SRC 4 belgesi yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

5) SRC 5 belgesi tehlikeli madde taşımacılığı olarak düzenlenir ve verilir.

ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alacakların asgari ön lisans yani iki yıllık bir üniversite  mezunu olmaları şarttır. Ody belgesinde ise en ez lise ve dengi okullardan mezun olma şartı bulunmaktadır.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz