Yetki Belgelerinin Değiştirilmesi

Yetki Belgelerinin Değişimi [Dönüşümü]

a) Yetki belgesi sahiplerinin, sahip oldukları yetki belgesini, ücreti daha fazla olan bir yetki belgesi ile değiştirmek istemeleri halinde; talep edilen yetki belgesi için öngörülen şartları sağlamaları ve ücret farkını ödemeleri kaydıyla yetki belgeleri değiştirilir.

b) Yetki belgesi sahiplerinin, sahip oldukları yetki belgesini, ücreti daha az olan bir yetki belgesi ile değiştirmek istemeleri halinde; gerekli şartları sağlayanlara ücret farkının iadesi yapılmaksızın yetki belgeleri değiştirilir.

Yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu 180 gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

Yetki belgeleri, adlarına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamaz ve hiçbir şekilde devredilemez.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz