ULUSLARARASI NAKLİYE VE SİGORTA

Uluslararası Nakliye ve Sigorta

Taşıma sigortaları, bir yerden diğerine nakledilen, ticari nitelikte olan veya olmayan eşyanın, taşıma sırasında karşılaşabileceği kayıp, hasar ve zararlara karşı yaptırılan bir sigorta türüdür.

Nakliye sigorta poliçeleri, bir seferlik yapılan taşımanın risklerini kapsayabileceği gibi, sigortalının bir yıl içinde taşıtacağı tüm malların riskini de teminat altına alabilmektedir

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz