ULUSAL ULAŞTIRMA MEVZUATI

Ulusal Ulaştırma Mevzuatı Nedir?

Mevzuat belirli bir alanda çıkarılmış olan hukuk kurallarının bütününe verilen isimdir. Ulaştırma mevzuatı ise, ulaştırma konusunda çıkarılmış olan tüm hukuki düzenlemeleri içeren anlam ifade etmektedir.

Ülkemizde ulaştırma faaliyetleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlenir. İçişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı da sorumluluk alanlarında yapılan ulaştırma hizmetlerini düzenlemek için Ulaştırma Bakanlığı’nın onayı ile düzenlemeler yapar.

Ulaştırma Bakanlığı kuruluş yapısı gereği; kara, deniz, hava ve demir yolları ulaşımı ve haberleşme faaliyetleri olmak üzere beş ana dalda hizmet verir.

Kara ulaşımı ile ilgili görevler, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Bu amaç ile Karayolu Taşıma Kanunu’nu ve bu kanuna ek olarak hazırlanıp yayımlanan ilgili yönetmelikler Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından uygulanır. Ayrıca uluslararası ulaşım anlaşmaları da Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygulamaya konulur.

Ülkemizdeki ulaştırma mevzuatının temelini oluşturan aşağıdaki 4925 sayılı kanun ile aşağıdaki iki yönetmelik ve genelgelerdir.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz