Ulusal Ulaştırma Mevzuatı

Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
Ulusal Ulaştırma Mevzuatı 11

Ulusal Ulaştırma Mevzuatı

Ulusal Ulaştırma Mevzuatı Konuları

ULUSAL ULAŞTIRMA MEVZUATI

KANUNUN AMAÇLARI

KANUNUN KAPSAMI

KANUNUN KAPSAM DIŞI BIRAKTIĞI DURUMLAR

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

YETKİ BELGELERİ

Mevzuata uygun taşımacılık faaliyeti yapılması ve yasaklar

Sınırlamalar, kısıtlamalar ve geçici düzenlemeler

Yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartları

Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları

Yetki belgesi almak ve yenilemek için gerekli belgeler

Yetki belgesi alanların faaliyete başlama ve ara vermeleri

Yetki belgelerinin yenilenmesi süreci

Yetki belgelerinin değiştirilmesi

İdari Müeyyideler

Taşıtlarda Değişiklik ve Kapasite Düşmesi

Taşıtların Yaşı, Cinsi ve Diğer Şartlar

Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması

Sözleşmeli taşıtlar için yapılacak sözleşmelerde uyulacak kurallar

Taşıtlara kısa unvan yazdırma zorunluluğu

Taşıtlarda taşıt kartı bulundurma zorunluluğu ve taşıt kartında yer alacak bilgiler

İstisnalar

Terminaller ile ilgili genel kurallar

Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar

Taşıma Senedi ve Sevk İrsaliyesi

Olağanüstü hal ve savaşta taşımanın planlanması

Taşıma hattı ve taşıma güzergahına uyma zorunluluğu

Hat sayısı

Ücret tarifeleri

Zaman tarifeleri

Sınır kapıları ve tampon bölgelerdeki yasak haller

Geçiş ücretleri

Denetimle görevli ve yetkili kuruluşlar

CEZALAR

Uyarma Cezaları

Geçici durdurma Cezası

İptal Cezası

Zamanaşımı Süresi

GEÇİCİ MADDE

Kanunda Geçen Bazı Tanımlar

CMR KONVANSİYONU

1.1. AMAÇLARI CMR Konvansiyonun en önemli amacı, nakliyecinin sorumluluğuna yönelik tek tip bir düzenlemenin oluşturulmasıdır. 1.2. COĞRAFİ KAPSAMI Konvansiyona 2009 yılı itibariyle 56 ülke taraf olmuştur. Bunlar; Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya,...
Read More

NAVLUN SÖZLEŞMELERİ

Navlun sözleşmeleri “carter” ve “kırkambar” sözleşmeleri olmak üzere ikiye ayrılır. Carter sözleşmeleri bir tür yer tahsis sözleşmesi olup deniz ticaretinin güçlü sermayeye sahip birkaç firma tarafından yapıldığı ve gemi hacimlerinin...
Read More

ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATININ TEMELİNİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

Uluslararası Ulaştırma Mevzuatı’nın Temelini Oluşturan Uluslararası Anlaşmalar Nelerdir? 1. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması – AETR 2. Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi – CMR...
Read More

AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU (BM/AEK)

Uluslararası Ulaşım Anlaşmaları-Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Nedir? BM/AEK, üye devletler arasında daha fazla ekonomik işbirliği yaratmak amacıyla 1947 yılında kurulmuştur. BM/AEK, Ekonomik ve Sosyal Konseyi’ne bağlı olarak görev yapmaktadır....
Read More

ULUSLARARASI TIR SÖZLEŞMESİ

Uluslararası Tır Sözleşmesi Nedir? Kıta Avrupası ile Ortadoğu ülkeleri arasında yoğun durumda bulunan karayolu taşımacılığı faaliyetlerinin düzenlenmesi uluslararası bir sözleşme yapılması zorunluluğunu ortaya koymuştur. Bu amaçla 15 Ocak 1959 tarihinde...
Read More

Uluslararası Karayolu Taşımacılık Birliği (IRU) Nedir?

ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIK BİRLİĞİ INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION (IRU) IRU, 23 Mart 1948 tarihinde Cenevre’de kurulmuştur. BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi, 16 Şubat 1949 tarihinde Istişari Statü vermiştir. 2 Mart...
Read More

ULUSLARARASI ATA SÖZLEŞMESİ

Uluslararası Ata Sözleşmesi Nedir? Birleşmiş Milletler Gümrük İşbirliği Konseyi tarafından geçici kabulde karşılaşılan güçlükleri gidermek ve yeknesak bir uygulama sağlamak amacıyla hazırlanan “Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karnesi Hakkındaki Gümrük...
Read More

UBAK/CEMT/ECMT ANLAŞMASI

Ubak Cemt Ecmt Anlaşması Nedir? (Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı/Conférence Européenne des Ministres des Transports /European Conference of Ministers of Transport ) UBAK, Fransızca kısaltması CEMT, İngilizce kısaltması da ECMT olan...
Read More

ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATI

Uluslararası Ulaştırma Mevzuatı Konuları Nelerdir? ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATININ TEMELİNİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR AETR KONVANSİYONU CMR KONVANSİYONU ULUSLARARASI TIR SÖZLEŞMESİ ULUSLARARASI ATA SÖZLEŞMESİ UBAK/CEMT/ECMT ANLAŞMASI ADR KONVANSİYONU ULUSLARARASI ULAŞIM ANLAŞMALARI-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER...
Read More

Fiata Nedir?

FIATA TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULARI DERNEKLERİ ULUSLARARASI FEDERASYONU FIATA, 31 Mayıs 1926 tarihinde Viyana’da kurulmuştur. Fransızca “Federation Internationale des Associations de Transitaires et Assimiles”, İngilizce “International Federation of Freight Forwarders Associations”...
Read More
Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?