Ulusal Ulaştırma Mevzuatı

Ulusal Ulaştırma Mevzuatı Konuları

ULUSAL ULAŞTIRMA MEVZUATI

KANUNUN AMAÇLARI

KANUNUN KAPSAMI

KANUNUN KAPSAM DIŞI BIRAKTIĞI DURUMLAR

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

YETKİ BELGELERİ

Mevzuata uygun taşımacılık faaliyeti yapılması ve yasaklar

Sınırlamalar, kısıtlamalar ve geçici düzenlemeler

Yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartları

Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları

Yetki belgesi almak ve yenilemek için gerekli belgeler

Yetki belgesi alanların faaliyete başlama ve ara vermeleri

Yetki belgelerinin yenilenmesi süreci

Yetki belgelerinin değiştirilmesi

İdari Müeyyideler

Taşıtlarda Değişiklik ve Kapasite Düşmesi

Taşıtların Yaşı, Cinsi ve Diğer Şartlar

Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması

Sözleşmeli taşıtlar için yapılacak sözleşmelerde uyulacak kurallar

Taşıtlara kısa unvan yazdırma zorunluluğu

Taşıtlarda taşıt kartı bulundurma zorunluluğu ve taşıt kartında yer alacak bilgiler

İstisnalar

Terminaller ile ilgili genel kurallar

Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar

Taşıma Senedi ve Sevk İrsaliyesi

Olağanüstü hal ve savaşta taşımanın planlanması

Taşıma hattı ve taşıma güzergahına uyma zorunluluğu

Hat sayısı

Ücret tarifeleri

Zaman tarifeleri

Sınır kapıları ve tampon bölgelerdeki yasak haller

Geçiş ücretleri

Denetimle görevli ve yetkili kuruluşlar

CEZALAR

Uyarma Cezaları

Geçici durdurma Cezası

İptal Cezası

Zamanaşımı Süresi

GEÇİCİ MADDE

Kanunda Geçen Bazı Tanımlar

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz