ANADOLU’NUN İPEK YOLLARI

ANADOLU'NUN İPEK YOLLARI 52

Anadolu İpek Yolları

Anadolu İpek Yolları

Milattan sonraki ilk yüzyıllarda, Romalılar zamanında, seyahat olgusu neredeyse bugünkü düzeyine ulaşmıştı. Kuzey Denizi’nden Sahra’ya, Atlas Okyanusu’ndan Tuna nehri kıyılarına ve Mezopotamya’ya kadar üç kıtada, ünlü “Via Appia” gibi yaklaşık 90.000 kilometreyi bulan çift şeritli bulvarlar, 200.000 kilometre uzunluğunda Arnavut kaldırımı ve bazalt döşeli yollar, geçitler, viyadükler ve tünellerden oluşan bir yol şebekesi kurulmuştu. Yer ve mesafe belirten mil taşları ve yol levhaları, 30–40 kilometrede bir yolcuların konakladıkları hanlar, düzenli gemi hatları, günümüzün seyahat acentelerinin ilk ataları olan “seyahat danışma büroları” bulunuyordu. Hatta yollar, kentler, mesafeler, kıyılar, limanlar, demir atılabilecek yerler, içme suyu kaynakları, çeşitli halkların gelenekleri, lokantalar gibi seyyahlar için gerekli tüm bilgileri içeren ve ilk haritaların temelini oluşturan güzergâh haritaları bile vardı. 4. ve 5. yüzyıllarda, Roma İmparatorluğu’nun çöküşüyle birlikte yok olan bu olağanüstü seyahat sisteminin düzeyine 19. yüzyıla değin ulaşılamadı.

Anadolu’da İpek Yolu:

Kuzeyde: Trabzon, Gümüşhane, Erzurum, Sivas, Tokat, Amasya, Kastamonu, Adapazarı, İzmit, Istanbul, Edirne; Güneyde: Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Isparta, Antalya, Denizli merkezlerini izlemektedir. Ayrıca, Erzurum, Malatya, Kayseri, Ankara, Bilecik, Bursa, İznik, İzmit, Istanbul güzergâhının da kullanıldığı bilinmektedir.

Kuzey ve Güney güzergâhlarında bulunan Sivas ile Kayseri bağlantısıyla oluşan Antalya-Erzurum güzergâhının uzantısı, Anadolu’yu Iran ve Türkmenistan’a bağlamaktadır.

Bu ticaret aksında, karayolunun yanı sıra deniz yolu da kullanılmış olup, Karadeniz’de Kuzeyden gelip Batum üzerinden Trabzon, Samsun, Sinop, Istanbul, Bursa, Gelibolu, Venedik; Akdeniz’de Suriye üzerinden Antakya, Antalya, Izmir (Foça), Avrupa hattını izlemektedir.

14. yüzyıldan sonra, Osmanlılar döneminde de önemini sürdüren İpek Yolu, Yeni Çağda yapılan kesifler sonucu canlılığını yitirmeye başlamıştır.

Meslekleri gereği sürekli uzun yolculuklar yapan ortaçağ tacirleri, güvenlik nedeniyle genellikle büyük guruplar oluşturarak seyahat etmeyi tercih ederlerdi. Zamanla, Venedik, Cenova, Marsilya, Anvers, Londra, Lizbon gibi kentlerde toplanmaya ve işlerini bu merkezlerden yönetmeye başladılar.

Yeni deniz rotaları, birbirlerine çok uzak ülkeler arasında çeşitli ilişkilerin kurulmasına ve ticaret ağının dünya çapında genişlemesine neden oldu. Lizbon ve Sevilla gibi dünyaya açılan şehirler, Venedik gibi eski ticaret merkezlerinin yıldızlarını söndürdüler. Ticaret, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağladı, bilinmeyen yerlerin keşfini ve Amerika’ya yerleşimi hızlandırdı. Bin tonluk ağır ticaret gemileri, Avrupalı tacirlerin mallarını okyanuslarda taşıyorlardı. Hindistan deniz rotasının çizilmesi, Amerika’nın keşfi ve dünyanın çevresinin dolaşılması, kapitalist temellere dayanan yenidünya düzeniyle birlikte, siyasal ve toplumsal alanda köklü değişimlerin yaşandığı bir çağın başlangıcını belirliyordu.

CMR KONVANSİYONU

İçindekiler → 1.1. AMAÇLARI1.2. COĞRAFİ KAPSAMI1.3. TÜRKİYE’NİN KONVANSİYONA KATILIMI1.4. YAPISI CMR KONVANSİYONU NAVLUN SÖZLEŞMELERİ ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATININ TEMELİNİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU (BM/AEK) ULUSLARARASI TIR SÖZLEŞMESİ Uluslararası Karayolu...
Read More

NAVLUN SÖZLEŞMELERİ

Navlun sözleşmeleri “carter” ve “kırkambar” sözleşmeleri olmak üzere ikiye ayrılır. Carter sözleşmeleri bir tür yer tahsis sözleşmesi olup deniz ticaretinin güçlü sermayeye sahip birkaç firma tarafından yapıldığı ve gemi hacimlerinin...
Read More

ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATININ TEMELİNİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

İçindekiler → Uluslararası Ulaştırma Mevzuatı’nın Temelini Oluşturan Uluslararası Anlaşmalar Nelerdir? CMR KONVANSİYONU NAVLUN SÖZLEŞMELERİ ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATININ TEMELİNİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU (BM/AEK) ULUSLARARASI TIR SÖZLEŞMESİ Uluslararası Karayolu...
Read More

AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU (BM/AEK)

İçindekiler → Uluslararası Ulaşım Anlaşmaları-Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Nedir?KomitelerBM/AEK Kara Ulaştırma KomitesiBM/AEK Kara Ulaştırma Komisyonu’nun Amaç ve Görevleri1.Karayolu Ulaştırma Altyapısı2. Karayolu Trafik Güvenliği3. Karayolu Taşıtları4. Sınır Geçişlerinin Kolaylaştırılması5. Tehlikeli...
Read More

ULUSLARARASI TIR SÖZLEŞMESİ

İçindekiler → Uluslararası Tır Sözleşmesi Nedir?1. Araç ve Konteynerların Güvenliği:2. Uluslararası Garanti Zinciri:3. TIR Karnesi:4. Gümrük Kontrollerinin Karşılıklı Olarak Tanınması:5. Kontrollü Giriş: Tır Mevzuatı Garanti Sistemi Tır Sisteminin Temel Özellikleri Tır Sistemine Kontrollü Giriş Tır...
Read More

Uluslararası Karayolu Taşımacılık Birliği (IRU) Nedir?

İçindekiler → ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIK BİRLİĞİ INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION (IRU)IRU’nun Yapısı ve Organizasyonu ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIK BİRLİĞİ INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION (IRU) IRU, 23 Mart 1948 tarihinde Cenevre’de kurulmuştur....
Read More

ULUSLARARASI ATA SÖZLEŞMESİ

İçindekiler → Uluslararası Ata Sözleşmesi Nedir? CMR KONVANSİYONU NAVLUN SÖZLEŞMELERİ ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATININ TEMELİNİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU (BM/AEK) ULUSLARARASI TIR SÖZLEŞMESİ Uluslararası Karayolu Taşımacılık Birliği (IRU) Nedir?...
Read More

UBAK/CEMT/ECMT ANLAŞMASI

İçindekiler → Ubak Cemt Ecmt Anlaşması Nedir? CMR KONVANSİYONU NAVLUN SÖZLEŞMELERİ ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATININ TEMELİNİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU (BM/AEK) ULUSLARARASI TIR SÖZLEŞMESİ Uluslararası Karayolu Taşımacılık Birliği (IRU)...
Read More

ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATI

İçindekiler → Uluslararası Ulaştırma Mevzuatı Konuları Nelerdir? CMR KONVANSİYONU NAVLUN SÖZLEŞMELERİ ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATININ TEMELİNİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU (BM/AEK) ULUSLARARASI TIR SÖZLEŞMESİ Uluslararası Karayolu Taşımacılık Birliği (IRU)...
Read More

Fiata Nedir?

İçindekiler → FIATA TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULARI DERNEKLERİ ULUSLARARASI FEDERASYONUFlATA’nın temel amaçlan aşağıdaki gibidirOrganizasyonBölgesel ToplantılarBelgelerFIATA Mesleki Eğitim VakfıTürkiye’nin FIATA’da Temsili CMR KONVANSİYONU NAVLUN SÖZLEŞMELERİ ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATININ TEMELİNİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR...
Read More

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz