Genel Olarak Sözleşme Türleri

Sözleşme Türleri Nedir?

a) Mülkiyet hakkını geçirmeye yönelik sözleşmeler

1. Satış Sözleşmesi

2. Bağışlama Sözleşmesi

3. Trampa (Takas) Sözleşmesi

b) Kullandırmaya yönelik sözleşmeler

1. Kira Sözleşmesi

a) Menkul – gayrimenkul kirası

b) Finansal kiralama (Leasing)

2. Ariyet (Kullanma Ödüncü) Sözleşmesi

3. Karz (Ödünç) Sözleşmesi

c) İş görme sözleşmeleri

1. Hizmet Sözleşmesi

2. Eser (İstisna) Sözleşmesi

3. Vekâlet Sözleşmesi

4. Emanet (Vedia) Sözleşmesi

d) Teminat sözleşmeleri (kefalet sözleşmesi)

e) Kanunlarda düzenlenmemiş sözleşmeler

1. Karma ve Bileşik Sözleşmeler

2. Yeni Sözleşme Türleri

a) Garanti sözleşmesi

b)Kredi sözleşmesi

c) Tek satıcılık sözleşmesi

d)Alacakların satışı (factoring) sözleşmesi

e) Pazarlama imtiyazı (franchising) sözleşmesi

f) Satım için bırakma sözleşmesi

Sözleşmenin Esaslı Unsurları yazımızı okuyabilirsiniz.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz