Vergi Hukukunun Konusu

Vergi Hukukunun Konusu

Vergi Hukukunun Konusu ve Kapsamı

Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere gelire ihtiyaçları vardır. Kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanmasında kullanılacak olan gelirler çeşitli kaynaklardan sağlanır. Bunlar vergiler, harçlar, şerefiyeler, para ve vergi cezaları, borçlanmalar, para politikası araçlarından doğan gelirler, bağış ve yardımlar, kamu iktisadi teşebbüslerinin sağladığı gelirler, kamu mallarının satışından doğan gelir ve benzer gelirlerdir.

Vergi hukukunun konusu, kişilerle devlet arasındaki vergi ilişkisidir. Vergi hukukunu şu şekilde tanımlamak mümkündür: “Vergi hukuku, kişilerle devlet arasında vergi ilişkisinden doğan vergi ödevinin; niteliği, doğması ve tahsili gibi hususları düzenleyen kuralların bütünüdür.” Başka bir ifade ile “Vergi hukuku, devletin kamu gücüne dayanarak kişilerden aldığı vergi, harç, resim ve benzeri gelirler dolaysıyla ortaya çıkan karşılıklı hak ve ödevleri düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır.”

Vergi, Devletin egemenlik gücüne dayanarak kamu harcamalarını karşılamak üzere fertlerden karşılıksız olarak aldığı paradır.

Verginin özellikleri

Verginin özellikleri şunlardır;

– Verginin temelinde devletin egemenlik gücü yatmaktadır,

– Vergi parasal bir edimdir,

– Vergi karşılıksızdır,

– Vergi kamu harcamalarını karşılamak üzere alınır

Vergi dışında devletin kamu gelirleri arasında resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler bulunmaktadır.

Harç, bazı kamu kuruluşlarının sunmuş oldukları kamusal hizmetleri dolayısıyla bu hizmetlerden yararlananlardan yararlanma karşılığı olarak aldıkları paradır.

Harçların özellikleri

Harçların özellikleri ise şunlardır;

– Harçlar, kamu kuruluşlarının verdiği hizmet karşılığı alınır. Vergi karşılıksız iken harçlar verilen hizmetlerin karşılığında alınır.

– Hizmetin kamu hizmeti olması gerekir,

– Harçlarda vergiler gibi zora dayanır.

Resim ise, bir iş veya faaliyetin yapılmasına kamu kuruluşlarınca izin verilmesi dolayısıyla talep edilen bedeldir.

Tıkla puan ver
[Total: 1 Average: 5]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?