VERGİ İCRASI

Vergi İcrası Nedir?

Vergi icrası 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) hükümleri dairesinde icra edilir. Devlete, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere ait kamu alacakları vergi daireleri veya belediye gelir şube müdürlüğünce AATUHK hükümleri dairesinde tahsil edilir.

Haciz Yoluyla Takipte önce borçluya Ödeme Emri tebliğ edilir, Ödeme Emri ile vadesinde ödenmeyen kamu alacağının ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması gerektiği bildirilir. Ayrıca borcun sebebi, miktarı, nereye ödeneceği, itiraz edilmesi halinde nereye edileceği, mal bildiriminde bulunulmamasının yaptırımı bildirilir.

Ödeme emri üzerine borçlu ya ödeme yapar ya da yedi gün içinde, ödeme emrini düzenleyen vergi dairesinin bağlı bulunduğu vergi mahkemesinde dava açar. Davada ileri sürülecek sebepler sınırlı olup bunlar böyle bir borcun bulunmadığı, kısmen ödendiği veya borcun zamanaşımına (tahsil zamanaşımı tarh zamanaşımı böyle bir borcun olmadığı savunmasında yer alır) uğradığıdır. İtirazda haksız çıkılması halinde, haksız çıkılan kısmın %10 u oranında haksız çıkma zammı ödenir.

Ödeme emrine karşın borç ödenmez (itiraz davası açılmaz ) ise borçlunun haczi kabil malları haciz edilir. Hacizden itibaren 3 gün geçtikten sonra başlamak üzere 3 ay içinde açık artırma yoluyla satış yapılır.

Kamu Alacağının Korunması; na ilişkin olmak üzere bir takım önlemler AATUHK da yer almaktadır.

Bu tedbirlerin ortak özelliği genelde borçlunun mal kaçırması riski taşıması hallerinde alacağın güvenceye alınması amacı taşımasıdır. Bu tedbirler;

  • Teminat İstenmesi
  • İhtiyati Haciz
  • İhtiyati Tahakkuk
  • Yurt Dışına Çıkış Yasağı ve diğerleri

Vergi borcu icraya düşer mi?

Vergi borcu icraya düşer mi?
Vergi borcu icraya düşer mi?

Takipli vergi borcunun ödenmemesi halinde icra takibi başlatılır. Ödenmemiş vergi borcunuz 100 TL olsa bile bu borcun ödenmesi için banka hesaplarınız ve varlıklarınız takip edilecektir. Ödenmemiş vergi borcunun ödenmemesi halinde icra takibi başlatılabilecek. Ödenmemiş vergi borçlarınızı ödemediğiniz için elektronik hacizle karşı karşıya olabilirsiniz. Elektronik haciz veya elektronik haciz sırasında banka hesaplarınız dondurulacaktır. Blokeli hesaplarınızda ne kadar para bulunursa bulunsun o parayı kullanamayabilirsiniz. Başlangıçta küçük olan vergi borcunuz, ödememe nedeniyle büyük tutarlara ulaşabilir. Vergi borcunuzu ödememeniz nedeniyle ortaya çıkan süreç, borçların her geçen gün büyümesi ve uzlaşmanın zorlaşması anlamına geliyor.

Takipli vergi borcu için icradan gönderilen tebligattan hemen sonra 15 gün içinde işlem yapılması gerekir. Aksi durumda takipli vergi borcu icraya düşer ve e-Haciz gibi uygulamalar devreye girer.

Vergi borcundan ötürü mirasa konur mu?

Veraset vergisi Türk vergi sisteminde doğrudan vergilerden biridir. Miras durumunda, vasiyetçinin ömrü boyunca ödemek zorunda olduğu tüm vergiler, mirası reddetmeyen mirasçılara devredilir.

Mirası reddetmeyen mirasçılar, ölen kişinin vergi borçlarından mirastan paylarına düşen miktar kadar sorumludurlar. Vergi yükümlülüklerini hangi mirasçının yerine getirmesi gerektiğine ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

Tıkla puan ver
[Total: 2 Average: 5]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?