VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

Verginin Konusu

Veraset ve intikal vergisi, veraset yoluyla veya hangi suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir kişiden diğer bir kişiye intikal eden mallar üzerinden alınır.

Verginin Mükellefi

Veraset ve intikal vergisinin mükellefi, veraset yoluyla veya ivazsız bir şekilde mal edinen gerçek ve tüzel kişilerdir.

Verginin Matrahı

Veraset ve intikal vergisinin matrahı, kural olarak, intikal eden malların Vergi Usul Kanunu’na göre bulunan değerleridir. Ancak, mükellefler veraset ve intikal vergisi konusuna giren malları değerlerken Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda öngörülmüş değerleme ölçülerini kullanacaklardır.

Vergi Tarifesi

Veraset ve intikal vergisi artan oranlı bir tarifeye sahiptir. Diğer bir deyişle, vergi matrahı arttıkça oranlar da artmaktadır.

Vergi Sorumluluğu

Veraset ve intikal vergisinde kaynakta kesinti yapma sorumluluğu müşterek bahis, yarışma ve çekiliş düzenleyen gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurumları, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri, mahkemeler ve icra daireleri, diğer şirket ve kurumlar hak sahiplerine verilmiştir.

Beyanname Verilmesi

Veraset yoluyla veya ivazsız şekilde mal edinenlerle, bu vergiyi kaynakta kesmek zorunda olanlar beyanname vermek zorundadırlar.

Ödeme Süresi

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren üç yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere altı eşit taksitte ödenir.

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?