Kaza Yazılı Talimat

Yazılı Talimat Nedir?

Kaza Yazılı Talimat

Kaza/Yazılı talimatlar ADR‘nin en önemli evraklarından olup, sürücünün bir kaza sırasında nasıl

davranması gerektiğini belirtmektedir. Gönderen, kaza talimatnamesinin içeriği bilgilerin

doğruluğundan sorumludur.

Tek madde için, grup yükler için, veya sınıfa özel olabilir. Kaza/Yazılı talimatlar sürücünün anlayacağı

bir dilde olmak zorundadır. Bunun yanı sıra aşağıdaki dillerde olmak zorundadır:

  • Çıkılan ülke
  • Geçilecek ülkeler dilinde
  • Araç sürücüsünün dilinde
  • Varış ülkesi

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz