ANA SAYFA | KURUMSAL | EĞİTİM TAKVİMİ | REFERANSLARIMIZ | KADROMUZ | SRC BELGESİ YETKİMİZ | İLETİŞİM KURSİYER PANELİ

TİCARET HUKUKU

ÇEK

Genel anlamda çek, para dolaşımını kolaylaştıran ve para yerine ödeme aracı olarak kullanılabilen bir kıymetli evraktır. Çekte üç taraf bulunmaktadır. Bunlar:

- Çeki düzenleyen (Keşideci)
- Çek tutarı kendisine ödenecek olan (hamil)
- Çek tutarını ödeyecek olan banka (muhatap)

Çekin Unsurları
Çek düzenlenmesi şekil şartlarına tabidir. Belirlenmiş olan şekil şartlarının çek üzerinde bulunmaması durumunda çek, çek özelliğini kaybedecektir. Çekte bulunması gereken unsurlardan birinin yokluğu durumunda çek geçersiz hale gelmektedir.

Bu unsurlar şunlardır:
- “Çek” kelimesi
- Belirli bir bedel
- Çeki ödeyecek kişi (muhatap)
- Çekin ödeme yeri
- Çekin keşide tarihi ve yeri
- Keşidecinin imzası
- Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı
- Keşidecinin hesap numarası
- Bankaca basılan veya bastırılan ve TCMB’nca belirlenen baskı şekline uygun çek yaprağı

Çeklerde İbraz Süresi
Çek görüldüğünde ödenir, çeklerde vade yoktur. Vade söz konusu olmamakla birlikte TTK çekler için ibraz süreleri saptamıştır. Bu nedenle çekin, keşide tarihinden itibaren belirli bir süre içinde tahsil edilmek üzere muhataba (bankaya) ibraz edilmesi gerekir.
İbraz süreleri çekte keşide günü olarak belirtilen tarihten başlamak üzere (TTK Md.708);
- Çek düzenlendiği yerde ödenecekse 10 gün,
- Düzenlendiği yerden başka bir yerde (belediye sınırları dışında) ödenecek çeklerde 1 ay,
- Ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek şayet ödeme yeri ile aynı düzenleme yeri aynı kıtada ise 1 ay, ayrı kıtalarda ise 3 aydır.

Çek ibraz süresi içinde muhatap bankaya ibraz edilmediği takdirde hamil, keşideci ve cirantalara karşı müracaat hakkını kaybeder.

 

<< Önceki (Ciro)     Sonraki (Bono) >>

Ticaret Hukuku Bütün Konular


ody sorgulama | üdy sorgulama | Ody Sınav Yerleri | Src Sınav Sonuçları
Üdy3 Belgesi | Üdy4 Belgesi | Ody3 Belgesi | Ody4 Belgesi | Src Belgesi
Üst Düzey Yönetici Belgesi İçin Gerekli Olan Evraklar
Yetki Belge Türleri | Sınav Bilgileri | Tır Karnesi | Psikoteknik

 

   
haberler haberler