Ticaret Unvanı

Ticaret Unvanı

Ticaret Unvanı Nedir?

Ticaret Unvanı

Ticaret unvanı, her tacirin, ticari işletmesine ilişkin iş ve işlemlerinde kullanıldığı addır. İşletme adı, marka ve coğrafi işaretlerden farklıdır. Örnek: Mega İnşaat A.Ş. İşletme Adı; Ticari iş yaptığı çevrede bizzat işletmeyi-tanıtmaya ve benzer işletmelerden ayırmaya yarayan addır. Örneğin, batı sineması, Vakko, Kebap 49 vb. Ticaret kanununa göre, işletme adı seçmek ve kullanmak zorunlu değildir. Ancak seçilmiş ve kullanılıyor ise bunun ticaret siciline tescili gereklidir. İşletme adı tescil edilsin veya edilmesin “haksız rekabet” hükümleriyle korunur. Esnaf da işletme adı seçebilir. İşletme adı işletmeyle birlikte devredilmelidir. İşletme adı tek başına devredilemez. İşletme adının seçiminde serbestlik ilkesi yürürlüktedir. Ticaret Unvanı, işletmenin sahibini (taciri) işletme adı İse işletmenin kendisini gösterir.

Gerçek Kişi Tacirlerin Ticaret Unvanı

Gerçek kişi tacirin unvanı, kendi ad ve soyadından ibaret bir çekirdek ile TTK.m.43 uyarınca yapmaya zorunlu olduğu veya TTK.m.48 uyarınca yapabileceği eklerden oluşur.

  • Çekirdek: Gerçek kişi tacirin ticaret unvanının çekirdeği kendi ad ve soyadıdır (TTK.m.43/1, TSN.m.17/1). Kanun, ad ve soyadı demiş olduğu için ad ve soyadı aynen yazılmalıdır, kısaltılamaz.
  • Ekler: Unvana yapılacak ekler, zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere ikiye ayrılır.
  • Zorunlu Ekler: Sadece ad ve soyadından oluşan bir unvan kullanmak olanaklıdır. Ancak, aynı sicil çevresinde daha önce tescil edilmiş aynı ad ve soyadından oluşan bir unvan varsa, bu takdirde ikinci tescili talep edenin unvanını birinci unvandan ayırt eden başkaca ibarelerin unvanda kullanılması zorunlu hale gelir. Bunlara zorunlu ekler denir.
  • İsteğe Bağlı Ekler: Tacir, çekirdekten oluşan ticaret unvanına, zorunlu ek koymak durumu olmasa dahi, kendi isteği ile ek koyabilir. Gerçek kişi tacirin ticaret unvanına örnek olarak “Hüseyin Görmez Unlu Mamulleri” gösterilebilir.
Tıkla puan ver
[Total: 2 Average: 5]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?