Ticaret Sicili

Ticaret Sicili

Ticaret Sicili Nedir?

Ticaret Sicili

Ticaret sicili, ticari işletmeyle ilgi konuların, tacirin ve üçüncü kişilerin çıkarları yönünden açıklanmasına hizmet eden bir müessesedir.

Ticaret Sicili Ve Örgütü

Ticaret sicili ülkemize ilk olarak 1926 tarihli Ticaret Kanunumuzca girmiştir. 1957 tarihli Türk Ticaret Kanunda da ticaret sicili düzenlenmiştir. TTK’ ya göre ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası bulunan yerlerde bir ticaret sicili memurluğu kurulur. Oda olmayan veya yeterli teşkilatı bulunmayan odaların olduğu yerlerde ticaret sicil işleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek o il dahilindeki yeterli teşkilata sahip odalardan birinin ticaret sicil memurluğu tarafından yürütülür.Ticaret sicilinin yönetimi,Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü alınarak ilgili oda meclisi tarafından atanan bir sicil memuruna aittir.Sicil memurluğunun iş hacmine göre yeteri kadar yardımcı görevlendirilir.

Tescil Prosedürü

  1. Talep: Tescil süresi 15 gündür. Kural olarak tescil talebini ilgililer veya kanuni halefleri (vekil) yapar. Tescil ilgilinin talebiyle yapılmazsa RE’SEN (kendiliğinden) yapılır. Re’sen de yapılmazsa ilgili makamın emriyle yapılır.
  2. Sicil Memurunun İncelemesi: Evraklar incelenir.
  3. Sicil Memurunun Kararı: Üç şekilde karar verir. Red, geçici kayıt, kabul. Red kararına itiraz süresi 8 gündür. İlgililer bu süre içerisinde Ticaret Mahkemesine başvurabilirler. Mahkemenin kararına karşı ilgililer veya sicil memuru 15 gün içinde temyiz yoluna başvurabilirler.
  4. Tescil: Bir işlem sadece tescil edilirse bağlı bulunduğu sicil dairesi çevresinde tekel hakkı kurulur.
  5. İlan: Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yaptırılır. Bir işlem tescilden sonra birde ilan ettirilirse tüm Türkiye’de Tekel hakkı kurulur.
Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?