TEHLİKELİ ATIKLAR!

Tehlikeli Atıklar Nelerdir?

Tehlikeli Atıklar

Bu atıkların tanımlanması ve sınıflandırılmasında henüz bir kesinliğe ulaşılamamıştır. Bu konudaki ulusal ve uluslar arası çalışmalar sürmektedir. Burada tanımlandığı kadarı ile tehlikeli atıkların neler olduğunu değinilecektir.

Tehlikeli atıkları;

-Patlayıcı, parlayıcı sıvılar,

-Patlayıcılar sınıfının dışında taşınmaları sırasında karşılaşılacak koşullarda kolayca tutuşabilen katı maddeler,

-Kendiliğinden yanmaya geçen katılar,

-Suyla teması halinde parlayan gaz maddeler,

-Oksitleyici maddeler,

-Organik peroksitler,

-Korozif (aşındırıcı) maddeler,

-Hava ve su ile temasında toksin gaz bırakan maddeler,

-Zehirli Maddeler,

-Bunlardan bir veya birkaçını içeren atıklar olarak tanımlayabiliriz.

Tehlikeli atıkları Radyoaktif ve kimyasal olmak üzere iki başlıkta ele almak mümkündür.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz