Sınır Kapıları ve Tampon Bölgelerdeki Yasak Haller

Tampon Bölgelerdeki Yasak Haller Nelerdir?

Doğal afet, gerginlik ve savaş hali, zorunlu göç, ekonomik ve siyasi kriz ve benzeri olağanüstü ve zorunlu hallerde, sınır mülki idare amirinin vereceği izin dışında;

a)İlgili mevzuata aykırı olarak, karayolu ile yolcu, eşya ve kargo sınır kapılarına ve tampon bölgelere
taşınamaz.

b)Sınır kapılarında ve tampon bölgelerde, eşyanın ve kargonun aktarılması, boşaltılması ve
depolanması yapılamaz. Uluslararası eşya ve kargo taşımalarında aktarma ve boşaltma işlemleri; sınır
kapılarının dışındaki diğer gümrüklü sahalarda ve yetkili gümrük idarelerinin gözetiminde yapılır.

c)Sınır kapılarında ve tampon bölgelerde yolcu aktarma, indirme, bindirme yapılamaz. Yolcuların sınır
kapısından yaya olarak geçmek suretiyle bir başka taşıta binmesine müsaade edilmez.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz