Kamu Hukukunun Dalları

1.415
Kamu Hukukunun Dalları

Kamu Hukukunun Dalları Nelerdir?

a- Uluslararası Hukuk (Devletler Hukuku)

Uluslararası hukuk bir devletin diğer bir devlet veya devletlerle veyahut bir devletin uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini düzenleyen kamu hukuku dalıdır.

b- Anayasa Hukuku

Anayasa hukuku, devletin temel organlarının (yani yasama, yürütme ve yargı organlarının) kuruluşunu ve işleyişini ve keza vatandaşların devlet karşısındaki temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen kamu hukuku dalıdır.

c- İdare Hukuku

İdare hukuku, “idare”nin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku dalıdır. İdare, merkezî idare ve yerinden yönetim kuruluşları olmak üzere ikiye ayrılır. Merkezî idare, devlet idaresi demektir, kendi içinde merkez teşkilâtı ve taşra teşkilâtı olmak üzere ikiye ayrılır.

d- Vergi Hukuku

Devletin vatandaşlarla olan vergi ilişkisini düzenleyen hukuk kurallarından oluşan kamu hukuku dalına vergi hukuku denir.

e- Ceza Hukuku

Ceza hukuku suç oluşturan fiil ve davranışların nelerden ibaret bulunduğunu, bu fiil ve davranışlarda bulunanlara ne gibi müeyyideler, yani cezalar, uygulanacağını gösteren hukuk kurallarından oluşmuş kamu hukuku dalıdır.

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?