Değişken Maliyetler

Değişken Maliyetler Nelerdir?

Değişken Maliyetler Nelerdir?

İTALYA

İstanbul’dan İtalya’ya taşıma yapan bir aracın kullanabileceği 3 güzergah vardır.Buna göre her bir güzergahın değişken ve sabit maliyetleri ile toplam maliyet tabloları aşağıya çıkarılmıştır.

1.Güzergah : Pendik(Roro)-Trieste-Milano (1100 Km yaklaşık round trip)

SİRA GİDER KALEMİ EURO
1 Tır Karnesi 2 Adet 4 yapraklı 80
2 CMR Sigortası 36
3 Yükleme masrafı(gümrük,ardiye,mesai,vb..) 100
4 Roro navlunu Gidiş dönüş 1827
5 Trieste Liman işgaliyesi 120
6 Trieste-Milano-Trieste otoyol ücreti 138
7
8
9 10 11
Motorin (1100 km x 0,35 € = 385 İt x 0,576) 220
Bakım Onarım Gideri 100
Şoför sefer primi 350
Vize (yıllık schengen vizesi 606/18 sefer) 33.6
Muhtelif Giderler 50
Sefer Başı Toplam Değişken Gideri 3024

2.Güzergah : İstanbul-Kapıkule-Bulgaristan-Yugoslavya-Hırvatistan-Slovenya-İtalya (Yaklaşık 4300 KM round-trip)

SIRA GİDER KALEMİ EURO
1 Tır Karnesi 2 Adet 14 yapraklı 120
2 CMR Sigortası 36
3 Yükleme masrafı (Gümrük,ardiye,mesai,vs..) 100
4 İstanbul-Kapıkule motorin (270 Kmx0,35xl,2 €) 114
5 Bulgaristan vizesi (yıllık vize 1606/18 sefer) 9
6
7
8
9 10 11
Bulgaristan dezenfekte 18
Bulgaristan kantar 18
Bulgaristan otoyolu (yıllık 5936/18 sefer) 33
Bulgaristan Açık masraf 50
Motorin Bilnam K.Kule’den /l000 İt x 0,606) 600
Sırbistan-Karadağ vizesi(6 aylık 122 6/9 sefer) 14
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Sırbistan Karadağ otoyol geçiş gidiş-dönüş-     Sırbistan Karadağ ton ücreti(40 tonx26)   Sırbistan Karadağ park ücreti                         Hırvatistan masrafı gidiş dönüş                     Slovenya masrafı gidiş dönüş                             İtalya Ace Ücreti (40 ton x 4,65 €) 230 80   20 140 65 186
Gorizia-Milano-Gorizia otoban ücreti 150
Motorin Bulgaristan’dan dönüşte( 4101t x 0,67€) 275
Bakım Onarım Gideri 150
Şoför sefer primi 500
Muhtelif giderler 75
Sefer Toplam Değişken Gideri 2983
Sefer Başı Toplam Değişken Gideri 2.983 €
Sefer Başı Toplam sabit Gideri 1.140 €
Sefer Başı Toplam Gideri 4.123 €

3.Güzergah : İstanbul-İpsala-Yunanistan-Patra-Ancona-Milano (Yaklaşık 3300 KM)

SIRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 GİDER KALEMİ EURO
Tır Karnesi 2 Adet 14 yapraklı 120
CMR Sigortası 36
Yükleme masrafı (Gümrük,ardiye,mesai,vs..) 100
istanbul-Kapıkule motorin (260 Kmx0,35xl,2 €) 110
Yunanistan otoyol gidiş dönüş 22
Yunanistan Kapı Masrafı gidiş dönüş 40
Motorin Kapı’dan (900 İt x 0,70€) 630
Atina-Patras Köprü ücreti gidiş dönüş 84
Patras Acentelik ücreti 25
Patras-Ancona-Patras Roro navlunu 1310
İtalya Ace ücreti ( 40 Ton x 4,65€= 186
Ancona-Milano-Ancona otoyol ücreti 150
Yunanistan’dan motorin (170 İt x 1,05€) 178
Bakım Onarım Gideri 130
Şoför Sefer Primi 450
Muhtelif Gider 70
Sefer Toplam Değişken Gideri 3641

 

Sefer Başı Toplam Değişken Gideri 3.641 €
Sefer Başı Toplam Sabit Gideri 1.140 €
Sefer Başı Toplam Gider 4.781 €

 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 Schengen Vizesi(60€/18 sefer) 3
Maribor-Wels-Maribor Tren ücreti 510
Avusturya Go-Box ücreti 80
Avusturya’dan Motorin (200 ltxl,05) 210
Almanya Toll Colllect Ücreti (1100kmx0,12€) 132
Bulgaristan’dan motorin dönüşte(165 ltx0,70€) 116
Bakım Onarım Gideri 150
Şoför sefer primi 500
Muhtelif Gider 75

 

Sefer Başı Değişken Gideri 386 €
Sefer Başı Toplam Değişken Gideri 3.386 €
Sefer Başı Toplam Sabit Gideri 4.526 €

Sefer Başı Toplam Gideri

FRANSA

İstanbul’dan Kuzey Fransa’ya taşıma yapan bir aracın kullanabileceği toplam 3 güzergah vardır.Biz burada en çok kullanılan 2 güzergah üzerinde duracağız.Ayrıca Güney Fransa‘ya taşıma yapan araçların İpsala-Yunanistan-İtalya güzergahını kullanabilme imkanları vardır.

l.Güzergah : Pendik(Roro)-Trieste-Avusturya-Almanya-Paris-Fransa

(Yaklaşık : 2000 Km Trieste-Paris-Trieste – tren hariç)

SIRA GİDER KALEMİ EURO
1 Tır Karnesi 2 Adet 14 yapraklı 120
2 CMR Sigortası 36
3 Yükleme masrafı(gümrük,ardiye,mesai,vb..) 100
4 Roro navlunu Gidiş dönüş 1827
5 Trieste Liman işgaliyesi 120
6 Trieste-Salzbourg-Trieste Tren ücreti 440
7 Motorin Erenköy’den (600×0,57€) 342
8 Bakım Onarım Gideri 120
9 10 11 12 13 14 15
Almanya Toll Collect ücreti (1260 Kmx0,12€) 151
Şoför Schengen vizesi(60€/18 sefer) 3
Avusturya’dan motorin (100 ltxl,08) 108
Fransa Otoyol ücreti 150
Bakım Onarım Gideri 120
Şoför Sefer primi 450
Muhtelif giderler 60
Sefer Başı Değişken Gideri 4147

 

Sefer Başı Toplam Değişken Gideri 4.147 €
Sefer Başı Toplam Sabit Gideri 1.140 €
Sefer Başı Toplam Gideri 5.287 €

2.Gûzergah : İstanbul-Kapıkule-Bulgaristan-Yugoslavya-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-AImanya-Fransa

(Yaklaşık : 5500 Km) (Tren hariç 4900 km)

SIRA GİDER KALEMİ EURO
1 Tır Karnesi 2 Adet 14 yapraklı 120
2 CMR Sigortası 36
3 Yükleme masrafı (Gümrük,ardiye,mesai,vs..) 100
4 Istarıbul-Kapıkule motorin (270 Kmx0,35xl,2 €) 114
5 Bulgaristan vizesi (yıllık vize 1606/18 sefer) 9
6 Bulgaristan dezenfekte 18
7 Bulgaristan kantar 18
8
9
10 11 12 13 14
Bulgaristan otoyolu (yıllık 593€/18 sefer) 33
Bulgaristan Açık masraf 50
Motorin Bilnam K.Kule’den /1000 İt x 0,60€) 600
Sırbistan-Karadağ vizesi(6 aylık 122 €/9 sefer) 14
Sırbistan Karadağ otoyol geçiş gidiş-dönüş 230
Sırbistan Karadağ ton ücreti(40 tonx2€) 80
Sırbistan Karadağ park ücreti 20

 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Hırvatistan masrafı gidiş dönüş 140
Slovenya masrafı gidiş dönüş 28
Schengen Vizesi(60€/18 sefer) 3
Maribor-Wels-Maribor Tren ücreti 510
Avusturya Go-Box ücreti 80
Avusturya’dan Motorin (400 ltxl,05) 420
Almanya Toll Colllect Ücreti (1200kmx0,12€) 144
Fransa Otoyol Ücreti 150
Bulgaristan’dan dönüşte motorin(220ltx0,70) 154
Bakım Onarım Gideri 170
Şoför sefer primi 500
Muhtelif giderler 100
Sefer Başı Değişken Gideri 3841

 

Sefer Başı Toplam Değişken Gideri 3.841 €
Sefer Başı Toplam Sabit Gideri 1.140 €
Sefer Başı Toplam Gideri 4.981 €
Ody ve Üdy Eğitim Takvimi