Telafi Çalışma Süresi Ne Kadar?

Telafi Çalışma Süresi Ne Kadar?

Telafi Çalışma Süresi Nedir?

telafi çalışma süresi

Zorunlu nedenlerle işin durması veya çalışma yapılamaması durumlarında telafi çalışmasını öngören bir düzenleme 4857 sayılı İş Kanununda yer almıştır (m.64). Bu bakımdan işin durması, Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi ya da iş sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya işçinin isteği üzerine izin verilmesi durumlarında, işveren iki ay içinde ve günde on bir saati geçmemek suretiyle telafi çalışması yaptırabilir. Bu süreler günde üç saati aşamaz ve fazla çalışma sayılamaz. Telafi çalışması tatil günlerinde yaptırılamaz.

Telafi işi nedir, hangi durumlarda yapılabilir?

Tazminat çalışması, çalışma hayatında bulunan esnek çalışma modellerinden biri olup, işin askıya alınmasıyla sonuçlanan durumlarda ortaya çıkar.

4857 Sayılı Kanun ve İş Kanunu Çalışma Saatleri Yönetmeliği uyarınca telafi çalışması;
• Mücbir sebeplerle iş kesintisi,
• Resmi tatiller ve resmi tatillerden önce veya sonra işyerinde tatil yapılması,
• Benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma saatlerinin önemli ölçüde altında çalışmak veya tamamen tatil yapmak,
• Çalışanın talebi üzerine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu sözleşmelerde kanunla öngörülen izinler dışında izin verilir,
Olası nedenler.

4857 Sayılı Kanun ve İş Kanunu

Ancak, pandemi nedeniyle 26.03.2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 7226 Sayılı Kanun, daha önce öngörülen telafi çalışmasının işveren tarafından iki ay içinde, dört aylarda yapılacaktır. Yine aynı yönetmelikle Cumhurbaşkanı bu süreyi ikiye katlamaya yetkilidir.

Yaşadığımız pandemi aynı zamanda sokağa çıkma yasağı, işyerinin kapanması, karantina vb. sebepler olarak da mücbir sebep olarak değerlendirilmektedir. Talep olmaması veya sebeplerden dolayı haftalık çalışma saatlerini azaltmak zorunda kalan işverenler, işçileri telafi çalışması olarak çalıştırma imkânı bulmuştur. tam ücret ödenmesine rağmen haftalık çalışma saatlerinin çalıştırılmasına izin vermekten daha az.

Günlük telafi çalışma süresi ne kadar olmalıdır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesine göre haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir. Burada da aynı kanuna göre günlük çalışma süresi, günde 11 saati geçmemek üzere haftanın çalışma günlerine bölünerek hesaplanabilir. Ancak, normal haftalık çalışma süresi hiçbir durumda haftada 45 saati geçemez.

Telafi edici çalışma süresi, günlük azami çalışma süresi olan 11 saati geçmemek kaydıyla günde 3 saatten fazla olamaz. Bu durumda, günlük çalışma süresi 8 saat olan işyerlerinde günde en fazla 3 çalışma saati, günlük çalışma süresi 9 saat olan işyerlerinde ise günde en fazla 2 saat telafi çalışması yapılabilir.

Telafi çalışması için verilen süreler azami sürelerdir. Bu süreler kısaltılabilir; ancak artırılamaz. Sözleşmede bu süreleri aşan bir değiştirme çalışması öngörülmüşse, bunu aşan kısımlar değiştirme işi değildir; fazla mesai sayılmalıdır.

Telafi edici çalışma için işçinin rızası gerekir mi?

Telafi edici çalışma, İş Kanunu’na göre bir işveren hakkı olduğundan, işçi tarafından onaylanması zorunlu değildir. Telafi çalışması kararı ve uygulaması işveren kararı ile yapılır. Bu nedenle işveren, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 64. maddesinde sayılan telafi çalışması sebeplerinden hangilerinin dayandığını ve telafi çalışmasının ne zaman başlayacağını çalışanına bildirmekle yükümlüdür.

Resmi tatillerde telefi çalışması yapılabilir mi?

2429 sayılı Ulusal ve Resmi Tatiller Kanununda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına bağlı 1,5 gün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına bağlı 1 gün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramına bağlı 1 gün, 30 Zafer Ağustos Ramazan Bayramı’na bağlı olarak 1 gün, Ramazan Bayramı’na bağlı olarak 3,5 gün, Kurban Bayramı’na bağlı olarak 4,5 gün ve 1 Ocak’ta Yılbaşı tatiline bağlı olarak 1 gün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili gün resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Şirketlerde Pazar, haftalık tatil olarak kullanılır.

Hafta içi 5 gün olan şirketlerde çalışılmayan cumartesi günleri telafi çalışması yapılıp yapılamayacağı merak konusudur. Cumartesi şüphesiz bir iş günü olmasına rağmen, taraflar o gün için çalışma süresini diğer günlere bölerek haftalık çalışma süresini tamamladıkları için Cumartesi günü işçiler için izin günü olur. Telafi çalışmasına ilişkin yönetmelikte “günlük azami çalışma süresini aşmamak kaydıyla” ibaresi yer almaktadır. Bu ifade, telafi edici çalışmanın esas olarak işyerinde çalışılan günde gerçekleştiğini gösterir. Bu nedenle cumartesi günü işçiye rızası olmaksızın telafi edici çalışma yapılmamalıdır. Kaç saat yapılır?

Haftada beş gün çalışılan bir işyerinde işveren Cumartesi günü fazla çalışma yapılmasına karar verirse, bu fazla çalışma üç saatten fazla sürmemelidir. Yargıtay’ın verdiği bir kararda Cumartesi gününün işyeri için tatil olduğu ve telafi çalışması ilan edilen çalışmanın günde 3 saatten fazla yapıldığı tespit edildi. Bu davada, işçinin çalışmak istememesinin işverene önemli bir nedenle sözleşmeyi feshetme hakkı oluşturmadığı gibi geçerli bir fesih nedeni de oluşturmadığına hükmetmiştir. Bu bilgilere istinaden belirtilen resmi tatillerde veya resmi tatillerde telafi çalışması yapılamamaktadır.

YouTube Kanalımız: https://www.youtube.com/@ustduzeyyoneticikursu4912/

Tıkla puan ver
[Total: 1 Average: 5]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?