İş Sözleşmesinin Yapılması

İş Sözleşmesi Yapılması Nedir?

iş sözleşmesinin yapılması

İş sözleşmesi de tarafların (yani işçi ve işverenin) bir-birine uygun irade beyanında bulunması ile meydana gelir. Ancak, iş sözleşmesinin geçerli olarak meydana gelebilmesi için her şeyden önce tarafların sözleşme yapma ehliyetine sahip bulunması esastır.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi