Ücretin Ödenme Yeri

Ücretin Ödenme Yeri Neredir?

ücretin ödenme yeri

İş Kanununa göre, ücret işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabında ödenmesi gerekir. Ücret ödemelerinin yapılıp yapılmadığı, banka kayıtlarının incelenmesi suretiyle tespit edilebilecektir, iş Kanunu gereğince meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal satan dükkân ve mağazalarda, buralarda çalışanlar hariç ücret ödemesi yapılmasını yasaklanmıştır.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi