Sendika

Sendika Nedir?

sendika

2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 2’nci maddesine göre; sendika “işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara” denir.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi