Sigorta Sözleşmesi Kavramları

767
Sigorta Sözleşmesi Kavramları

Sigorta Sözleşmesi Kavramları Nedir?

Sigorta Sözleşmesi Kavramları

Sigorta Primi

Prim sigortacının sigorta himayesini sağlama borcunun karşılığıdır. Kısaca sigortanın ücreti veya rizikonun bedelidir.

Primin iki unsuru vardır.

Safı Prim: Safı prim rizikonun matematiksel ifadesidir. Rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının ödeyeceği tazminatı karşılar.

Prim Yükü: Prim yükü safı prime yapılan zamdır. Bu zam sigorta işletmesinin masraflarını karşılamaya yarar. Ayrıca primin iki ana ilkesi vardır.

  • a- Primin rizikoya uygun olması
  • b- Primin bölünebilirliği ilkesi

Sigorta Bedeli

Sigorta bedeli, riziko gerçekleşince sigortacının tazmin edeceği en yüksek miktardır. Taraflarca kararlaştırılır ve genellikle poliçede gösterilir. Poliçede gösterilmemişse, zarar sigortalarında rizikonun gerçekleştiği andaki menfaat değeri aynı zamanda sigorta bedeli sayılır.

Sigorta Ettiren

Sigorta ettiren sigortacı ile akit yapan, sözleşmeye taraf olan kimsedir. Ancak bir sigorta ilişkisinde akdin bu iki tarafından başka ilgili üçüncü kişilerin görülmesi mümkündür. Örneğin Sigortalı malı iktisap eden, gayrimenkul üzerindeki rehinli alacaklı, zarar gören kişiler veya lehdar buna örnek teşkil edebilir.

Sigorta Sözleşmesi

Sigortalının menfaatini ihlal eden tehlikenin gerçekleşmesi halinde, tazminat vermeyi veya sigortalının hayatında meydana gelen belli olaylar üzerinde ödemede bulunmayı taahhüt eder. Sözleşme ile her iki taraf birbirlerine karşılıklı olarak edim yükümlülüğüne altına girer.

Sigorta sözleşmesini (poliçe) öteki sözleşmelerden ayıran özellik, sigortacının edim yükümlülüğünün gelecekte belirli olmayan olgulara (sigorta edilen menfaatin tehlikeye maruz kalmasına) bağlı olmasıdır.

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?