Poliçe

Poliçe Nedir?

Poliçe

Poliçe üçlü bir ilişkiyi düzenleyen senettir. Senedi düzenleyen (keşideci), diğer bir kişiye (muhatap), poliçede ismen gösterilmiş olan kimseye (lehtar), belirli bir bedeli ödeme emri verir. Bu ilişkide, keşideci senedi düzenleyen kimsedir ve senedin ilk borçlusudur. Lehtar senette alacaklı olarak görünen kişidir. Lehtar, senedi başka kişilere de devredebilir. Senedi devralıp devretmiş kişilere ciranta son elinde bulunduran kişiye de hâmil denir. Poliçe, kambiyo senetlerinden olup, bir kıymetli evraktır. Bu niteliği ile de bazı şekil şartlarına tabidir.

Poliçenin üzerinde;

  • Poliçe Kelimesi
  • Belirli Bir Bedelin Kayıtsız Şartsız Ödenmesi Emri
  • Ödeyecek Olan Kimsenin (Muhatabın) Adı ve Soyadı
  • Vade
  • Ödeme Yeri
  • Lehdar
  • Keşide Tarihi ve Yeri
  • Keşidecinin İmzası bulunması gerekir. Aksi halde poliçe olma özelliğini kaybeder.

Poliçede muhatap, senedin düzenlenmesi anında kambiyo sorumu altına girmez. Muhatabın sorumu, senedin ön yüzüne kabul anlamına gelen imzasını koyması ile doğar.

Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?