Ticari İşletmenin Devri

Ticari İşletmenin Devri

Ticari İşletmenin Devri Nedir?

Ticari İşletmenin Devri

Bir işletmenin devrinde maddi olmayan unsur tek başına devredilemez. Maddi unsur ise işletmenin asgari ölçüde çalışmasını sağlayacak şekilde devredilmelidir. Ticari işletmenin devri, alacaklılara ve iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı devrin tescil ve ilanı ile hüküm ifade eder. Devralan, işletmenin devirden önceki borç ve yükümlülüklerinden sorumludur. Devreden ise, tescil ve ilandan sonraki borçlarından sorumlu olmakla beraber, önceki borç yükümlülüklerinden devralanla birlikte iki yıl süre ile müteselsilen (zincirleme)sorumludur.

Bir ticari işletmenin devri için koşullar

Türk Ticaret Kanunu’na göre ticaret şirketi, içerdiği malvarlığının devri için ayrı bir tasarrufa gerek olmaksızın bir bütün olarak devredilebilir ve başka hukuki işlemlere tabi tutulabilir. Aksi kararlaştırılmadıkça, devir sözleşmesi sabit kıymetleri, şerefiyeyi, kiracılık haklarını, ticari unvanları ve diğer fikri mülkiyet haklarını ve Şirket ile kalıcı olarak ilişkili varlıkları içerir. Bu devir sözleşmesi ile ticaret şirketinin tamamına ilişkin diğer sözleşmeler yazılı olarak yapılır, işlenir ve ticaret siciline ilan ettirilir. Yasal düzenlemeden de anlaşılacağı üzere ticari işletme devri için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu;

  • aktif ve pasiflerin müşterek devri,
  • devir sözleşmesini yazılı olarak yapmak,
  • Ticaret siciline kayıt ve ilan için rekabet kurulu onayı gerekir.
Tıkla puan ver
[Total: 1 Average: 5]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?