Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 3

Ağır veya Havaleli Eşya Taşımasında Kullanılan Tır Karneleri

1. TIR Sözleşmesi’nde ağır ve havaleli eşya, “ağırlığı, boyutu veya cinsi nedeniyle genel olarak ne kapalı bir araçla, ne de kapalı bir konteynerle taşınabilen ağır veya havaleli nesneler” olarak tanımlanmaktadır.

2. Hareket gümrük idaresi yetkililerinin kararı üzerine, ağır veya havaleli eşyanın taşınması, mühürlenmemiş araçlar veya konteynerlerle gerçekleştirilebilir. Ağır veya havaleli eşya taşıyan araçlar veya konteynerler için uygunluk belgesine gerek yoktur (TIR Sözleşmesi MAD. 29).

3. Eğer mühürlü bir araçla ya da konteynerle taşınması mümkün olmayan ağır veya havaleli eşya taşıma isteğinde iseniz, bu tip taşımalar için, TIR karnesi talebiniz sırasında isteğiniz konusunda Kefil Kuruluşunuzu/TIR işlemi yaptığınız Odanızı uyarmalısınız. Bu durumda Odanız/Kefil Kuruluşunuz size kapağında ve bütün üstkoçanlarında koyu harflerle İngilizce “Heavy or Bulky Goods” ya da Fransızca “Marchandises Pondéreuses ou Volumineuses” kaşesi vurulmuş TIR Karnesi verecektir. Yukarıda bahsedildiği şekilde mühürlenmiş TIR Karnelerine bazen “Open TIR ” Açık TIR Karnesi de denilmektedir.

4. Ağır veya havaleli eşya taşıması için TIR Karnesi verilmesinde başka bir prosedür, teminat şartı ya da özel sigorta gerekmemektedir

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi