trende

Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 3

Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 3

Ağır veya Havaleli Eşya Taşımasında Kullanılan Tır Karneleri

1. TIR Sözleşmesi’nde ağır ve havaleli eşya, “ağırlığı, boyutu veya cinsi nedeniyle genel olarak ne kapalı bir araçla, ne de kapalı bir konteynerle taşınabilen ağır veya havaleli nesneler” olarak tanımlanmaktadır.

2. Hareket gümrük idaresi yetkililerinin kararı üzerine, ağır veya havaleli eşyanın taşınması, mühürlenmemiş araçlar veya konteynerlerle gerçekleştirilebilir. Ağır veya havaleli eşya taşıyan araçlar veya konteynerler için uygunluk belgesine gerek yoktur (TIR Sözleşmesi MAD. 29).

3. Eğer mühürlü bir araçla ya da konteynerle taşınması mümkün olmayan ağır veya havaleli eşya taşıma isteğinde iseniz, bu tip taşımalar için, TIR karnesi talebiniz sırasında isteğiniz konusunda Kefil Kuruluşunuzu/TIR işlemi yaptığınız Odanızı uyarmalısınız. Bu durumda Odanız/Kefil Kuruluşunuz size kapağında ve bütün üst koçanlarında koyu harflerle İngilizce “Heavy or Bulky Goods” ya da Fransızca “Marchandises Pondéreuses ou Volumineuses” kaşesi vurulmuş TIR Karnesi verecektir. Yukarıda bahsedildiği şekilde mühürlenmiş TIR Karnelerine bazen “Open TIR” Açık TIR Karnesi de denilmektedir.

4. Ağır veya havaleli eşya taşıması için TIR Karnesi verilmesinde başka bir prosedür, teminat şartı ya da özel sigorta gerekmemektedir

Tır Mevzuatı Garanti Sistemi

Tır Mevzuatı Garanti Sistemi Nedir? TIR Transit rejiminin ikinci temel unsuru ise Uluslararası Garanti Sistemi’dir. Bu sistem, transit operasyonları sırasında oluşabilecek gümrük vergi ve resim risklerinin TIR Taşımacılık Operatörüne ulaşılamadığı...
Read More

Tır Sisteminin Temel Özellikleri

İçindekiler → Tır Sisteminin Temel Özellikleri Nelerdir?Muayene EdilmemeDahili Transitte TIR Karnesi KullanılamazKarayolu Taşıtları İçin TIR Karnesi Varsa Başka Belge GerekmezTransit Süresi ve GüzergahGümrük Değişikliği Tır Sisteminin Temel Özellikleri Nelerdir? TIR...
Read More

Tır Sistemine Kontrollü Giriş

İçindekiler → Tır Sistemine Kontrollü Giriş Nedir?Tezkiye Edilen Firmalar Genelge İle Duyurulur Tır Sistemine Kontrollü Giriş Nedir? 17 Şubat 1999’da TIR Sözleşmesi üzerinde yapılan bir takım güncelleştirmeler ve değişiklikler TIR...
Read More

Tır Mevzuatı

İçindekiler → Tır Mevzuatı Nedir?Genel BilgilerKapsamAvantajları Tır Mevzuatı Nedir? Genel Bilgiler “TIR” Fransızca “Transports lnternationaux Routiers” in baş harflerinin birleşmesinden oluşmaktadır ve “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı” anlamına gelmektedir. 1975 TIR Sözleşmesi...
Read More

Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar

İçindekiler → Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar Nelerdir?Gümrük İdaresi SayısıTır Karnesinin GeçerliliğiSayfaların Sayısı Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar Nelerdir? Tır karnesinin kullanılmasına ilişkin kurallar hakkında bilgiler: Gümrük İdaresi Sayısı Bir...
Read More

TIR Karnesine Kayıtlı Eşya

TIR Karnesine Kayıtlı Eşyanın Eksik veya Fazla Çıkması Halinde Yapılacak İşlemler Nelerdir? TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan kaplar ile dökme eşyada %3’ü aşan eksik veya fazla...
Read More

Tır Karnesi Doldurulması

İçindekiler → Tır Karnesi Doldurulması Nasıl Olur?Kayıtla İlgili BilgiManifestoOnaylı Rapor ile Olaylar ve KazalarTransit, İhracat ve Mahrece İade Eşyaların Birlikte TaşınmasıTIR Karnesi Yaprak Sayısının Yetmemesi Tır Karnesi Doldurulması Nasıl Olur?...
Read More

Temel Kurumlar ve İdari Yapı

İçindekiler → Temel Kurumlar ve İdari Yapı Nedir?TIR İdari KomitesiTaşımacılıkla İlgili Gümrük Sorunları Çalışma Grubu (WP.30)TIR Yürütme Kurulu (TIRExB)TIR İletişim Grubu Temel Kurumlar ve İdari Yapı Nedir? Temel kurumlar ve...
Read More

Temel İlkeler

Tır Mevzuatı Temel İlkeler Nedir? TIR Rejimi 5 temel şartı içermektedir. Bunlar TIR gümrük transit sisteminin 5 temel ilkesidir. Bu ilkeler; Taşıtların ve Konteynerlerin Uygunluğu: Mallar güvenli taşıt ve konteynerlerde...
Read More

Temel Hukuki Kaynaklar

Tır Mevzuatı Temel Hukuki Kaynaklar Nedir? TIR Sisteminin ülkemizde uygulanan temel hukuki kaynakları ve bu hukuki kaynakların Resmi Gazetede yayımlanma tarihleri aşağıda gösterilmiştir. 1959 TIR Sözleşmesi 65/5191 (22.12.65/12183 RG) 1975...
Read More
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?