GEÇİCİ MADDE

Geçici Madde Nedir?

Kargo taşımalarında tarifeli faaliyet zorunluluğu 31/12/2010 tarihine kadar aranmaz.

Ticari amaçla; kamyonetlerle yapılan iliçi veya şehiriçi eşya taşımaları için 31/12/2009 tarihine kadar yetki belgesi alma şartı aranmaz. Bu durumda olanlar için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde % 94 oranında indirim uygulanır. 1/1/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise %93 oranında indirim uygulanır.

Ticari amaçla olmamak ve sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla; kamyonetlerle yapılan eşya taşımaları için 31/12/2009 tarihine kadar yetki belgesi alma şartı aranmaz. Bu durumda olanlar için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde % 94 oranında indirim uygulanır. 1/1/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise %93 oranında indirim uygulanır.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz