Vergi Hukukunun Kaynakları

Vergi Hukukunun Kaynakları Nelerdir?

Hukukta kaynak denildiğinde, hukuk kurallarının büründüğü biçimler anlaşılır. Hukuk kuralları, Anayasa, Yasa (Kanun), Yasa Gücünde Kararname (Kanun Hükmünde Kararname), Uluslararası Anlaşmalar, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik, Genelge vb. biçiminde düzenlemeler olarak karşımıza çıkarlar.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi