ÜDY DENEME SINAVI 1

1.107
ÜDY DENEME SINAVI 1
0%

Türk Ticaret Kanunu’na göre ilgililer, meydana gelebilecek tescil, tadil veya terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilen karara karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler?

Correct! Wrong!

Gümrük mevzuatına göre, gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, gümrük işlemleriyle ilgili bütün belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla kaç yıl süreyle saklamak zorundadır?

Correct! Wrong!

Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?

Correct! Wrong!

TIR karnesi giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük İdaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

CMR’ ye göre alıcı taşınan malı teslim aldıktan sonra hasarın açıkça görülmediği hallerde hasara ait durumu teslimden itibaren kaç gün içinde taşıyıcıya bildirmek zorundadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “geçerli” fesih nedeni olamaz?

Correct! Wrong!

Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurt içinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

Correct! Wrong!

El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne isim verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ulaştırma politikalarından rekabetin düzenlenmesi kapsamındadır?

Correct! Wrong!

Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi “görülemeyen/ölçülemeyen” sorunlardan birisi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta ölçek ekonomisini açıklamaktadır?

Correct! Wrong!

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklara ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama anlayışının odak noktasıdır?

Correct! Wrong!

Vergi Usul Kanunu'na göre, aşağıdaki vergilerden hangisi için pişmanlık hükümleri uygulanamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun yönetim sürecine sağlamış olduğu katkılardan biri değildir?

Correct! Wrong!

ADR’ye göre “taşıma evrak”ı ne işe yarar?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi nakdi kredi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü ülke taşımasıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ihtiyaçlarını tespit etmede etkin rol oynamaz?

Correct! Wrong!

Uluslararası kara yolu taşımacılığında bulunan sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerini düzenleyen uluslararası anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bilançonun pasif tarafında hangi muhasebe kalemi bulunur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık sektörü için sabit maliyetlerin hesaplanmasında kullanılan araçlardan birisi değildir?

Correct! Wrong!

Kamu yönetiminde uygulanmakta olan ve elektronik ortam üzerinden vatandaş, işletme ve diğer kamu kurumlarıyla etkileşime imkân veren anlayış ve uygulamalara ne denir?

Correct! Wrong!

Bir pazarın "aynı özellikleri taşıyan alıcı alt gruplarına göre kısımlara ayrılması" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi vergi hatalarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi’ne göre varış ülkesi Çek Cumhuriyeti olan bir taşıma faaliyetinde Türkiye'den çıkış yapılacak sınır kapısı ve izlenecek güzergâh aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren hukuk dallarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Gümrük İdarelerine intikal eden itirazlar kaç gün içerisinde karara bağlanarak mükelleflere tebliğ edilir?

Correct! Wrong!

Göndericinin, taşınan eşya üzerindeki tasarruf hakkı ne zaman son bulur?

Correct! Wrong!

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi entegre taşımacılık kapsamına girmez?

Correct! Wrong!

Turizm taşımacılığında “Paket Tur”un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Kaçakçılık kanunu hükümlerine göre "Gümrüklenmiş değer" deyiminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sıvı veya gaz haldeki yüklerin taşınmasında kullanılan konteyner çeşididir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddeler içerir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi gelir üzerinden alınan bir vergidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi depo işlemlerinden değildir?

Correct! Wrong!

CMR Sözleşmesine göre, yükü teslim aldığı sırada taşımacının kontrol etmesi gerekenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?