ÜDY DENEME SINAVI 1

443
ÜDY DENEME SINAVI 1
0%

Sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklara ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi nakdi kredi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sıvı veya gaz haldeki yüklerin taşınmasında kullanılan konteyner çeşididir?

Correct! Wrong!

ADR’ye göre “taşıma evrak”ı ne işe yarar?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta ölçek ekonomisini açıklamaktadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren hukuk dallarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

Bilançonun pasif tarafında hangi muhasebe kalemi bulunur?

Correct! Wrong!

CMR’ ye göre alıcı taşınan malı teslim aldıktan sonra hasarın açıkça görülmediği hallerde hasara ait durumu teslimden itibaren kaç gün içinde taşıyıcıya bildirmek zorundadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü ülke taşımasıdır?

Correct! Wrong!

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Kamu yönetiminde uygulanmakta olan ve elektronik ortam üzerinden vatandaş, işletme ve diğer kamu kurumlarıyla etkileşime imkân veren anlayış ve uygulamalara ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “geçerli” fesih nedeni olamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi entegre taşımacılık kapsamına girmez?

Correct! Wrong!

Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurt içinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık sektörü için sabit maliyetlerin hesaplanmasında kullanılan araçlardan birisi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddeler içerir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi vergi hatalarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ihtiyaçlarını tespit etmede etkin rol oynamaz?

Correct! Wrong!

Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi “görülemeyen/ölçülemeyen” sorunlardan birisi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ulaştırma politikalarından rekabetin düzenlenmesi kapsamındadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama anlayışının odak noktasıdır?

Correct! Wrong!

Gümrük mevzuatına göre, gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, gümrük işlemleriyle ilgili bütün belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla kaç yıl süreyle saklamak zorundadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi depo işlemlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Bir pazarın "aynı özellikleri taşıyan alıcı alt gruplarına göre kısımlara ayrılması" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Correct! Wrong!

TIR karnesi giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük İdaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?

Correct! Wrong!

Vergi Usul Kanunu'na göre, aşağıdaki vergilerden hangisi için pişmanlık hükümleri uygulanamaz?

Correct! Wrong!

Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi’ne göre varış ülkesi Çek Cumhuriyeti olan bir taşıma faaliyetinde Türkiye'den çıkış yapılacak sınır kapısı ve izlenecek güzergâh aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

CMR Sözleşmesine göre, yükü teslim aldığı sırada taşımacının kontrol etmesi gerekenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Kaçakçılık kanunu hükümlerine göre "Gümrüklenmiş değer" deyiminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun yönetim sürecine sağlamış olduğu katkılardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulur?

Correct! Wrong!

El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne isim verilir?

Correct! Wrong!

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Gümrük İdarelerine intikal eden itirazlar kaç gün içerisinde karara bağlanarak mükelleflere tebliğ edilir?

Correct! Wrong!

Türk Ticaret Kanunu’na göre ilgililer, meydana gelebilecek tescil, tadil veya terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilen karara karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi gelir üzerinden alınan bir vergidir?

Correct! Wrong!

Uluslararası kara yolu taşımacılığında bulunan sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerini düzenleyen uluslararası anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Turizm taşımacılığında “Paket Tur”un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Göndericinin, taşınan eşya üzerindeki tasarruf hakkı ne zaman son bulur?

Correct! Wrong!

Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?