ÜDY DENEME SINAVI 5

362
ÜDY DENEME SINAVI 5
0%

Aşağıdakilerden hangisi direkt sefer maliyeti arasında sayılır?

Correct! Wrong!

Yurt içi ve/veya uluslararası hususi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere hangi yetki belgesi verilir?

Correct! Wrong!

CMR sözleşmesine göre karayolu hamule senedinde, alıcıya teslimi için kararlaştırılmış süreden en az kaç gün sonra alıcısına teslim edilmeyen eşya kaybolmuş sayılır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM) stratejik ortaklık konularından birisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi TIR karnesi kapsamında taşınmayacak ürünlerdendir?

Correct! Wrong!

4925 sayılı Kara yolu Taşıma Kanunu’na göre yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zaman aşımına uğrar?

Correct! Wrong!

Özet beyan ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun asli kaynakları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tebliğ edilmez?

Correct! Wrong!

2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre; yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bir davranışın operasyonel tanımını oluşturmak için sorulmamalıdır?

Correct! Wrong!

Satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak olan bir eşya veya kargonun gönderilmesi ve taşınması halinde sorumluluk kime aittir?

Correct! Wrong!

Taşıyanın taşıma akdinden doğan sorumluluğu ne zaman başlar?

Correct! Wrong!

C2, C3 ve L2 yetki belgeleri için kapasite hesabında aşağıdaki taşıtlardan hangisi dikkate alınır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sadakat yaratmak için müşterinin firmadan beklentileri arasında değildir?

Correct! Wrong!

5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na giren suçlar dolayısıyla açılan davalar aşağıda belirtilen hangi mahkemelerde görülür?

Correct! Wrong!

Akreditiflerde ihracatçının bankasının ödeme garantisi vermediği akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun kapsamına girmez?

Correct! Wrong!

Sigortacılıkta kullanılan KLOZLAR teriminin anlamı nedir?

Correct! Wrong!

İş Kanununa göre fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda kaç saatten fazla olamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi depolamadaki “iklim risk” faktörlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Bir taşıtın bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu gösteren ve taşıtta bulundurulması zorunlu olan belgeye ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ticari davalara özgü özel ispat araçlarından birisidir?

Correct! Wrong!

Tek bir ulaştırma türüne dayanan taşımacılık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre K3 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?

Correct! Wrong!

Taşıma hizmetinin CMR sözleşmesi kapsamında olması için gerekli şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

Correct! Wrong!

Kara yolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanların yetki belgesini devralabilmeleri için ne kadar süre içinde belgenin gerektirdiği şartları sağlamaları gerekir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyet kalemi değildir?

Correct! Wrong!

Bir işletmenin süreklilik gösteren faaliyetlerinden sağladığı kâr, gelir tablosunda ne şekilde ifade edilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “toplam kalite yönetimi”nin ilkelerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki defterlerden hangisine kapanış tasdiki yapılmaz?

Correct! Wrong!

Anayasa’ya göre aşağıdakilerden hangisi “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” den değildir?

Correct! Wrong!

Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi Kanun ile düzenlenmiştir?

Correct! Wrong!

İşletmelerin boş arsa ve dışında sahip oldukları tüm sabit varlıklarda meydana gelen değer kayıplarını faaliyet dönemleri itibariyle üretim veya hizmet maliyetlerine yüklenmesi işlemine ne denir?

Correct! Wrong!

Toplam kalite yönetimine göre, düzeltilmesi istenen maliyetleri oluşturan hataların sebeplerini ve toplam maliyetler içindeki payını belirlemek için bu hataların probleme olan katkılarının derecesine göre sıralandığı analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Taşıtlarda müsadere hangi hallerde gerçekleşmez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi işe başvuru sürecinde uygulanan testlerdendir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az ………. saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

Correct! Wrong!

Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?