ÜDY DENEME SINAVI 5

975
ÜDY DENEME SINAVI 5
0%

Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?

Correct! Wrong!

Akreditiflerde ihracatçının bankasının ödeme garantisi vermediği akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

İş Kanununa göre fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda kaç saatten fazla olamaz?

Correct! Wrong!

Bir taşıtın bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu gösteren ve taşıtta bulundurulması zorunlu olan belgeye ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun kapsamına girmez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun asli kaynakları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM) stratejik ortaklık konularından birisidir?

Correct! Wrong!

5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na giren suçlar dolayısıyla açılan davalar aşağıda belirtilen hangi mahkemelerde görülür?

Correct! Wrong!

Satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak olan bir eşya veya kargonun gönderilmesi ve taşınması halinde sorumluluk kime aittir?

Correct! Wrong!

Anayasa’ya göre aşağıdakilerden hangisi “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” den değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tebliğ edilmez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bir davranışın operasyonel tanımını oluşturmak için sorulmamalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi işe başvuru sürecinde uygulanan testlerdendir?

Correct! Wrong!

Kara yolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanların yetki belgesini devralabilmeleri için ne kadar süre içinde belgenin gerektirdiği şartları sağlamaları gerekir?

Correct! Wrong!

Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi Kanun ile düzenlenmiştir?

Correct! Wrong!

Yurt içi ve/veya uluslararası hususi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere hangi yetki belgesi verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki defterlerden hangisine kapanış tasdiki yapılmaz?

Correct! Wrong!

Özet beyan ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az ………. saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyet kalemi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi depolamadaki “iklim risk” faktörlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi TIR karnesi kapsamında taşınmayacak ürünlerdendir?

Correct! Wrong!

Taşıtlarda müsadere hangi hallerde gerçekleşmez?

Correct! Wrong!

Tek bir ulaştırma türüne dayanan taşımacılık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

CMR sözleşmesine göre karayolu hamule senedinde, alıcıya teslimi için kararlaştırılmış süreden en az kaç gün sonra alıcısına teslim edilmeyen eşya kaybolmuş sayılır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “toplam kalite yönetimi”nin ilkelerinden değildir?

Correct! Wrong!

Toplam kalite yönetimine göre, düzeltilmesi istenen maliyetleri oluşturan hataların sebeplerini ve toplam maliyetler içindeki payını belirlemek için bu hataların probleme olan katkılarının derecesine göre sıralandığı analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

C2, C3 ve L2 yetki belgeleri için kapasite hesabında aşağıdaki taşıtlardan hangisi dikkate alınır?

Correct! Wrong!

İşletmelerin boş arsa ve dışında sahip oldukları tüm sabit varlıklarda meydana gelen değer kayıplarını faaliyet dönemleri itibariyle üretim veya hizmet maliyetlerine yüklenmesi işlemine ne denir?

Correct! Wrong!

Taşıma hizmetinin CMR sözleşmesi kapsamında olması için gerekli şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

Correct! Wrong!

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre K3 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?

Correct! Wrong!

Bir işletmenin süreklilik gösteren faaliyetlerinden sağladığı kâr, gelir tablosunda ne şekilde ifade edilir?

Correct! Wrong!

Taşıyanın taşıma akdinden doğan sorumluluğu ne zaman başlar?

Correct! Wrong!

4925 sayılı Kara yolu Taşıma Kanunu’na göre yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zaman aşımına uğrar?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Sigortacılıkta kullanılan KLOZLAR teriminin anlamı nedir?

Correct! Wrong!

2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre; yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi direkt sefer maliyeti arasında sayılır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sadakat yaratmak için müşterinin firmadan beklentileri arasında değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ticari davalara özgü özel ispat araçlarından birisidir?

Correct! Wrong!

Tıkla puan ver
[Total: 3 Average: 5]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?