ÜDY DENEME SINAVI 5

614
ÜDY DENEME SINAVI 5
0%

Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az ………. saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sadakat yaratmak için müşterinin firmadan beklentileri arasında değildir?

Correct! Wrong!

Özet beyan ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun asli kaynakları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

4925 sayılı Kara yolu Taşıma Kanunu’na göre yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zaman aşımına uğrar?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ticari davalara özgü özel ispat araçlarından birisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “toplam kalite yönetimi”nin ilkelerinden değildir?

Correct! Wrong!

Toplam kalite yönetimine göre, düzeltilmesi istenen maliyetleri oluşturan hataların sebeplerini ve toplam maliyetler içindeki payını belirlemek için bu hataların probleme olan katkılarının derecesine göre sıralandığı analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki defterlerden hangisine kapanış tasdiki yapılmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi direkt sefer maliyeti arasında sayılır?

Correct! Wrong!

C2, C3 ve L2 yetki belgeleri için kapasite hesabında aşağıdaki taşıtlardan hangisi dikkate alınır?

Correct! Wrong!

5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na giren suçlar dolayısıyla açılan davalar aşağıda belirtilen hangi mahkemelerde görülür?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi TIR karnesi kapsamında taşınmayacak ürünlerdendir?

Correct! Wrong!

Tek bir ulaştırma türüne dayanan taşımacılık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Anayasa’ya göre aşağıdakilerden hangisi “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” den değildir?

Correct! Wrong!

Akreditiflerde ihracatçının bankasının ödeme garantisi vermediği akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir işletmenin süreklilik gösteren faaliyetlerinden sağladığı kâr, gelir tablosunda ne şekilde ifade edilir?

Correct! Wrong!

Taşıma hizmetinin CMR sözleşmesi kapsamında olması için gerekli şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

Correct! Wrong!

Yurt içi ve/veya uluslararası hususi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere hangi yetki belgesi verilir?

Correct! Wrong!

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre K3 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun kapsamına girmez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyet kalemi değildir?

Correct! Wrong!

İşletmelerin boş arsa ve dışında sahip oldukları tüm sabit varlıklarda meydana gelen değer kayıplarını faaliyet dönemleri itibariyle üretim veya hizmet maliyetlerine yüklenmesi işlemine ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Taşıyanın taşıma akdinden doğan sorumluluğu ne zaman başlar?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tebliğ edilmez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi işe başvuru sürecinde uygulanan testlerdendir?

Correct! Wrong!

Sigortacılıkta kullanılan KLOZLAR teriminin anlamı nedir?

Correct! Wrong!

2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre; yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Taşıtlarda müsadere hangi hallerde gerçekleşmez?

Correct! Wrong!

Kara yolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanların yetki belgesini devralabilmeleri için ne kadar süre içinde belgenin gerektirdiği şartları sağlamaları gerekir?

Correct! Wrong!

Satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak olan bir eşya veya kargonun gönderilmesi ve taşınması halinde sorumluluk kime aittir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bir davranışın operasyonel tanımını oluşturmak için sorulmamalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi depolamadaki “iklim risk” faktörlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

İş Kanununa göre fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda kaç saatten fazla olamaz?

Correct! Wrong!

CMR sözleşmesine göre karayolu hamule senedinde, alıcıya teslimi için kararlaştırılmış süreden en az kaç gün sonra alıcısına teslim edilmeyen eşya kaybolmuş sayılır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM) stratejik ortaklık konularından birisidir?

Correct! Wrong!

Bir taşıtın bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu gösteren ve taşıtta bulundurulması zorunlu olan belgeye ne denir?

Correct! Wrong!

Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi Kanun ile düzenlenmiştir?

Correct! Wrong!

Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?