İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları

İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları Nelerdir?

işçinin iş sözleşmesinden doğan borçları

  • İş Görme Borcu
  • İşin Özenle Görülmesi Borcu
  • İşin İşçinin Kendisi Tarafından (Bizzat) Görülmesi Borcu
  • Sadakat Borcu
  • Çalışma Koşullarına Uyma ve İtaat Borcu
Ody ve Üdy Eğitim Takvimi