Ubak Belgesi Kullanımında Araçta Bulunması Gereken Belgeler

Ubak Belgesi Kullanımında Araçta Bulunması Gereken Belgeler Nelerdir?

Ubak Belgesi Kullanımında Araçta Bulunması Gereken Belgeler

Konvansiyonel UBAK Belgeleri Kullanımında

UABK Belgesi

UBAK Belgesi

 • Karayolu Karnesi (UBAK Defteri-Logbook)
 • Yeşil araç sertifikası
 • Araç önünde görülebilecek şekilde 200 mm * 220 mm yeşil zemin üzerinde beyaz renkli E (Environmental) veya U (Umweit) logosu olmalıdır.

—EURO–2 UBAK Belgesi Kullanımında:

UBAK Belgesi

 • Karayolu karnesi (UBAK Defteri- Logbook)
 • Daha yeşil v egüvenli araç için ses ve havayı kirleten emisyonlara ilişkin teknik normlara uygunluk belgesi
 • Çekicinin güvenlik normlarına uygunluk belgesi
 • Römorkun güvenlik normlarına uygunluk belgesi
 • Çekici+Römorkun yol değerlilik testi
 • Araç önünde görülebilecek şekilde 200 mm * 220 mm yeşil zemin üzerinde beyaz renkli S (Safe) logosu olmalıdır.
 • EURO–3 UBAK Belgesi Kullanımında:

UBAK Belgesi

 • Karayolu karnesi (UBAK Defteri- Logbook)
 • EURO–3 Güvenli araç için ses ve havayı kirleten emisyonlara ilişkin normlara uygunluk belgesi
 • Çekicinin güvenlik normlarına uygunluk belgesi
 • Römorkun güvenlik normlarına uygunluk belgesi
 • Çekici+Römorkun yol değerlilik testi
 • Araç önünde görülebilecek şekilde 200 mm * 220 mm yeşil zemin üzerinde beyaz renkli 3 logosu olmalıdır.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi