Cmr Sözleşmesinde Ticari Evrak

Ticari Evrak

Yazılı ve hukuksal anlamda geçerliliği olan bir belge, genel hukuktaki işlevinde olduğu gibi, uluslararası taşımacılık alanında da kanıt bakımından bir “şekil şartı”dır. Bu nedenle ihracatçı, sevke tabi malının teslim yeri ve anındaki değerini, paketleniş biçimini, paketlerin toplam adedini ve ağırlığını açıkça belirten ve ticaret hukuku bakımından geçerliliği olan belgeleri hazırlamalı ve eşyanın menşeini ve teslimini alıcıya kanıtlamalıdır.

Sigortayı ihracatçı (satıcı) yaptırmak zorundaysa aynı zamanda sigorta yaptırdığını da kanıtlamalıdır. (Daha önceden de değindiğimiz gibi, teslim şekilleri açısından sigorta hususu sadece “CIF” ve “CIP” klozlarında düzenlenmiş, diğer klozlarda ise “no obligation” ifadesi kullanılarak konu tarafların iradesine terk edilmiştir.

Alıcı tarafından malın kimyasal yapısı isteniyorsa, satıcı bunu da bir sertifika aracılığı ile kanıtlamak zorundadır.

Satıcı tarafından temini zorunlu ticari belgeler şunlardır:

a) Fatura

b) Koli Listesi

c) Menşe Şahadetnamesi

d) Taşıma Sözleşmesi

e) Sigorta Poliçesi

f) Kimyasal Analiz Raporu

g) Malın Prospektüsü

h) Sağlık ve Veteriner Sertifikası

İhracatçının faturada yazılı istihkakını tahsil edebilmesi için yukarıda sayılan belgeleri bankasına ibrazı gereklidir. Ancak unutulmamalıdır ki, belgelerin satıcının bankası aracılığı ile alıcının bankasına iletilmesi, malın varış yerinde gümrüklemede gecikmeye yol açabilir.

Satıcının, sözkonusu ticari belgelerden birer nüshayı takım halinde alıcıya postalaması ya da taşıyıcı aracılığı ile göndermesi önerilmektedir.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz