Taşımacı ve Sürücülerin Yasal Sorumlulukları

Taşımacı ve Sürücülerin Yasal Sorumlulukları Nelerdir?

Karayolu Taşıma Kanunu ve Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği ağırlıklı olarak taşımacıların yükümlülük ve sorumluluklarına yer vermekle birlikte gönderici ve taşımacının istihdam ettiği personelin de sorumluklarını ve yükümlülüklerini düzenlemiştir.

Taşımacı ve Sürücülerin Yasal Sorumlulukları

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi