Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri

Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Sınıfları

Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Sınıfları

Tehlikeli Maddeler fiziksel, kimyasal ve yapı özelliklerine (katı, sıvı,(viskosite veya gaz özelliğine göre) ve o maddeden neden olabileceği tehlikeler göre SINIFLANDIRILMAKTADIR. Buna göre ana dokuz (9) ve alt sınıflarla birlikte toplam on üç (13) tehlike madde sınıfı bulunmaktadır

Tehlike Madde Sınıfları

Sınıf Sınıfın Tanımlanması

1 Patlayıcı Madde ve Nesneler

2 Gazlar

3 Yanıcı Sıvı Maddeler

4.1 Yanıcı Katı Maddeler

4.2 Kendi Kendine Yanan Maddeler

4.3 Su ile temas halinde tehlikeli gazlar çıkaran maddeler

5.1 Yakıcı (oksitleyici) Maddeler

5.2 Organik Peroksitler

6.1 Zehirli Maddeler

6.2 Bulaşıcı Maddeler

7 Radyoaktif Maddeler

8 Aşındırıcı/ Asidik Maddeler

9 Farklı Tehlikeleri olan Madde ve Nesneler

Src 5 Belgesi

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz