İletişim Etkinliği

İletişim Etkinliği Nedir?

İletişim Etkinliği

  1. İletinin alıcının dikkatini çekecek biçimde kodlanması ve açık olması
  2. İletiyi kodlayan simgeler konusunda alıcı ve vericinin ortak bilgisinin bulunması
  3. İletinin alıcının gereksinmesine yanıt verecek nitelikte olması
  4. Alıcının temel değerlerinin, tutumlarının tanınması

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi