Kategori: Taşımacılık Politikaları

Show Posts in

Taşımacılık Sektöründe Yaşanan Gelişmeler

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ALMASI GEREKEN BELGELER Taşımacılık sektöründe, ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan yani taşımacılık sektöründe çalışan gerçek ve tüzel kişilerle ile bunların çalışanlarının alması gereken belgeler bulunmakta. Bu belgelerin alınması zorunlu olup şirkete, taşımacıya ve sürücüye yük ve yolcu taşırken bazı yetki ve sorumluluklar yüklemekte. …

Lojistik Kavramı

Lojistik Kavramı Ve Temel Lojistik Faaliyetleri İş Hayatında (Business Logistics) “…tedarik zincirinin bir parçası olarak değerlendirilmekte ve hammadde, yarı-mamul, mamul ve ilgili bilgilerin üretim noktasının başından tüketim noktasına kadar, müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla, etkin ve düşük maliyetli bir şekilde akış ve depolanması süreçlerinin, planlanması, uygulama ve kontrol edilmesi …

Lojistiğin Tarihçesi

Lojistiğin Tarihçesi Nedir? İlk Lojistik uygulamalar askeri ve harp sahalarında olmuştur. Esas önem II. Dünya savaşı sırasında anlaşılmış ve sonrasında bilimsel bir konu gözüyle bakılmaya ve uygulanmaya başlanmıştır. Dünyada Lojistiğin gelişimini açıklamak gerekirse; Tarihi aşamaları şöyle sıralayabiliriz; 1940-1960:Lojistik Aşamasını kurma 1960-1970:Lojistik fikrinin yerleşmesi ve itibar kazanması 1970-1980:Önceliklerin ve …

Denizyolu Ve Karayolu Kombine Taşımacılık

Denizyolu ve Karayolu Kombine Taşımacılık Nedir? Günümüz deniz taşımacığında temel amaç gemilerin limanda daha az süre kalarak verimli bir şekilde kullanılması ve taşıma maliyetlerinin azaltılarak maksimum kar elde edilmesi haline gelmiştir. Bu bağlamda modern gemi ve araç – gereç ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Eskiden olduğu gibi limanlardaki her …

Ro La Taşımacılığı

Ro La Taşımacılığı Nedir? RO-LA; karayolu yük taşıma araçlarının (TIR-Kamyon) demiryolunda vagon üstünde refakatli veya refakatsiz bir şekilde taşınması biçimidir. Türkçe karşılığı yürüyen yol demektir. Kombine taşımacılık içerisinde yer alan bir taşımaya Ro-La demek için, yük ve eşya taşımak için imal edilmiş çekici ya da kamyonu vagona bindirerek …

Taşımacılık Tipleri

Taşımacılık Tipleri Konuları Karayolu Taşımacılığı Denizyolu Taşımacılığı Havayolu Taşımacılığı Demiryolu Taşımacılığı Boru Hattı Taşımacılığı Entegre Taşımacılığı Ro-La Taşımacılığı

Karayolu Taşımacılığı

Karayolu Taşımacılığı Nedir? Avantajları: Diğer modalara oranla altyapı yatırımları daha azdır. Terminal gereksinimi genellikle azdır. Tüm üretim ve tüketim merkezlerini birbirine bağlamada yani kapıdan kapıya taşımacılıkta en elverişli yoldur. Uygun coğrafik koşullar altında ulaşım ağı neredeyse sınırsızdır. Hızlı servis olanağı sağlar. 7 gün 24 saat yükleme-boşaltma-sefer yapabilme Yükleme …

Havayolu Taşımacılığı

Havayolu Taşımacılığı Nedir? Birim ağırlık başına taşımacılığın en yüksek maliyetlerle yapıldığı türdür. Modern havaalanları, son teknoloji ürünü uçaklar, geliştirilmiş kapasiteler, ileri depolama sistemlerinin varlığı havayolu taşımacılığını yaygınlaştırmıştır Havayolu taşımacılığı, yükleme ve boşaltmaların sık aralıklarda yapılabildiği güvenilir ve esnek taşımacılıktır. Havayolu Taşımacılığının Avantajları: Taşıma süresinin kısalığı Taşıma ve elleçlemede …

Entegre Taşımacılık

Entegre Taşımacılık Nedir? Entegre taşıma sadece taşıma modları arasındaki entegrasyonu sağlayarak değil, depolama (ve depolama işlemleri), stoklama (ve stoklama işlemleri), gümrükleme ve dağıtım gibi diğer lojistik halkasına dahil hizmetleri de birbirine entegre ederek sağlanabilir. Entegre taşımadaki asıl amaç taşıma maliyetlerinin minimize etmektir. Ro-Ro taşımasındaki en büyük faydalardan biri …

Denizyolu Taşımacılığı

Denizyolu Taşımacılığı Nedir? Çok büyük miktarda kuru yük, likit ve gaz, konteynırlanabilen malzemeler deniz yolu ile taşınır. Dünya ekonomisindeki mal taşımacılığının % 92’sine yakın kısmı deniz taşımacılığıyla gerçekleştirilmektedir. Hız faktörünün çok önemli olmadığı düşük değerli (özellikle hammadde) ürünlerin taşınmasında kullanılmaktadır. Avantajları: En düşük maliyetli taşıma modeli Çıkış-Varış limanları arasında …