Depolama Hizmetleri

Depolama Hizmetleri Nedir?

Depolama Hizmetleri

Bir malın kullanılmak ya da sevk edilmek üzere belirlenen koşullara uygun olarak stoklanması işlemidir.

Diğer bir deyişle;

İşletmelerin üretim sürecinde kullanacakları hammade, kompenent, yardımcı malzemeler ile bakım-onarım sarf malzemeleri ve yedek parçaların stoklanması ve yönetilmesine malzeme depolama, üretim sonucundaki son mamullerin stoklanması ve envanterlerin yönetilmesine mamul depolama denilmektedir.

Depolama Maliyeti

Lojistik, sevkıyat ve depo yönetimi malın depolanması için kira, amortisman,işçilik,sigorta,genel giderler gibi yapılan masrafların tümüdür.

Depo Yönetimindeki Önemli Noktalar

 • Deponun düzenli olması
 • Mal Kabulü ve Yerleştirme,
 • Stok Yönetimi,
 • Sayım, İşgücü yönetimi,
 • Toplama, Ambalajlama,
 • Barkodlama, RF Sistemleri,
 • Otomatik Malzeme Taşıma sistemleri
 • Kazanılan hız sayesinde maliyetlerin düşürülmesi,
 • TMGD Eğitimi
 • Depo Yönetimi bir şirket için;
 • Envanteri azaltır.
 • Depo yönetim sistemleri, işçilik maliyetlerini azaltır,
 • Depolama kapasitesini artırır,
 • Müşteriye verilen hizmetin kalitesi artar.
 • Envanterin doğruluğunu artırır.

Depo İş Süreçleri

Yükleme-Boşaltma, Toplama, Dönemsel Sayım, Elleçleme, Paketleme, Etiketleme, Yükleme- Boşaltma Alanları;

 • Yükleme : Sevk amacıyla malzemelerin tren,uçak,kamyon,vb.bir araca güvenli bir şekilde yüklenmesi işlemidir.
 • Boşaltma : Malzemelerin tren,uçak,kamyon vb. bir araçtan uygun bir biçimde indirilerek uygun bir yere konulması işlemidir.
 • Toplama : Malzemenin Müşteri talebi doğrultusunda gönderilmek üzere bulunduğu depodaki lokasyonlardan toplanması işlemidir.
 • Dönemsel Sayım : Stok doğruluğunu sağlamak amacıyla,stoku belirli dönemlerde bir düzen içerisinde sayılması,
 • Elleçleme : Depoda malzeme boşaltma, mal kabul, seçerek ayırma, teslim,tesellüm, paket açma, bölme, istifleme, yerleştirme, yerini değiştirme,yenileme,eksik tamamlama, toplama, ambalajlama v.b işlemlerdir.
 • Etiketleme : Ürüne uygulanan kodlama işlemidir.
 • Paketleme : Nakliyeden önce,sonra ve de nakliye boyunca ürünü korumakta ve onu bir arada tutmaktır.
 • Yükleme-Boşaltma Alanı : Yükleme ve Boşaltma amacıyla malzemelerin geçici olarak konulduğu alandır.

Risk Türleri

 • Teknik Riskler: Teknik risk, hedeflenen (tahmin edilen ve planlanan) performans değerine ulaşamamanın bir ölçüsüdür
 • Maliyet Riskleri: Maliyet riski, tahmin edilen ve planlanan maliyet değerinin aşılması durumudur. Örneğin ekonomik koşullardaki belirsizlikler önemli maliyet risk kaynaklarından biridir mesela;İthalatçının ödenmeden kaçınması gibi..
 • Çizelge Riskler: Çizelge ise riski bir işin tahmin edilen ve planlanan sürede gerçekleştirilememesinin bir ölçüsüdür.

Şu unutulmamalıdır ki; Teknik riskler, maliyet ve çizelge risklerinin temel nedenidir.

Depolamada Kullanılan Teknikler ve Araçlar

 • Forklift: Açık ve kapalı alanlarda yükleme, boşaltma, taşıma, yerleştirme v.b işlemler için kullanılan araçtır.
 • Kaynak: https://www.yeniumitforklift.com/
 • Palet:Depolama ve sevkıyatta kullanılan,çeşitli malzemelerden üretilen ve malın üzerine konulduğu platformdur.
 • Rampa:Yükleme boşaltma-boşaltma istemleridir.Bazı rampa tipleri şunlardır; Hidrolik, mobil, körük ve mekanik gibi…
 • Transpalet: Yükün yerden temasını kesmek ve yine insan gücü ile yükün çekilip götürülmesini sağlayan palet taşıyıcılardır. 2.0, 2.5 ve 3.0 Ton taşıma kapasiteli transpaletler bulunmaktadır

Raf Sistemleri

 • Raf: Depolarda düzeni sağlamak için ve malı korumak için kullanılan donanımdır.Sırt sırta,Drive-In(Blok Depolama),Kollu ve sürgülü raflar.
 • RF Terminal: Radyo Frekansı teknolojisi kullanılarak ilgili verilerin bilgisayara iletimini sağlayan aygıttır. RFID:Otomatik tanıma sistemidir.

Depolamada Kullanılan Kriterleri

 • Stok yerleri en az taşıma yapılacak şekilde belirlenmelidir
 • Aynı malzemenin stoğu mümkün olduğunca tek noktada tutulmalı, talep yerlerine hızlı teslimi sağlanmalıdır.
 • Her sağlıklı hizmet için müşteri hizmet düzeyi ve buna bağlı en az ve en çok stok düzeyleri belirlenmelidir.
 • Mümkün olduğunca malzemeler sık sık ve az az alınacak tedarikçilerle çalışılmalıdır.
 • Doğru operasyon şeklinin seçimi önemli
 • Doğru sayıda ve nitelikte elemanların seçilmesi
 • Doğru bilgi teknolojilerinin seçilmesi
 • Doğru raf sistemleri ve istif makinalarının seçimi

Depolamada Dış Kaynak Kullanımı

 • Ürün Kayıplarını, Verimsiz mal toplama süreçleri,
 • Verimsiz barkod otomasyon sistemleri gibi maliyet şişiren durumları engeller, Bununla beraber;
 • Müşteri hizmet seviyesini,
 • Dağıtımdaki performansı,
 • Ürün bulunabilirliği,
 • Karar destek mekanizmasını etkinleştirir,
 • Şirketin para akışını artırır.
Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?