INCOTERMS ve Sigorta

İncoterms sigorta nedir?

İncoterms Sigorta

Sigorta konusu sadece taşımacılık faaliyeti çerçevesinde değil aynı zamanda Incoterms klozları

içerisinde de çok önemli bir yer tutan ve ne yazık ki bazı yanlış anlamalar çerçevesinde

ihracatçılarımızın ve ithalatçılarımızın mağduriyetle karşılaştıkları bir konudur.

Bu tür olumsuzluklar daha ziyade ICC’nin resmi Incoterms metninin yanlış yorumlanmasından

kaynaklanmaktadır.

Toplam 13 adet terim içerisinde sadece “CIF” ve “CIP” klozlarında sigorta ifadesi geçmekte

diğerlerinde geçmemektedir. Bunun dışındaki terimlere ilişkin olarak resmi metne bakıldığında “no

obligation” ifadesi kullanılmıştır. Bu ifade “tarafların birbirlerine karşı yükümlülüğünün bulunmadığı”

anlamını taşır ve süreç içerisindeki risklerin aynen devam ettiği malumdur. O nedenle, mağduriyete

mahal vermemek için; kural olarak riski kim yükleniyorsa sigortayı o yaptırmalıdır ya da taraflar bu

hususla ilgili olarak sözleşmeye hüküm koymalıdırlar

F Grubu: Riziko alıcıda

C Grubu: Riziko alıcıda

D Grubu: Riziko satıcıda

Bunun dışındaki yöntemlerin riskli olduğu hususu göz önüne alınmalıdır.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz