Transit Rejimi

Transit Rejimi Nedir?

Transit Rejimi Nedir

1. Serbest Dolaşıma Girmemiş eşya ile,

2. İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın,

Gümrük Gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde bir noktadan diğerine taşınmasıdır. Sona Ermesi: Transit R. eşyaların ve belgelerin varış gümrük idaresine sunulması ile sona erer.

Teminat: Gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesi zorunludur. Ancak; deniz ve havayolu, boru hattı, demiryolu, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Global Teminat Kapsamında yapılan taşımalarda teminat aranmaz.

Transit Taşıma:

  • Transit Rejimi hükmü kapsamında,
  • Bir TIR Karnesi kapsamında,
  • ATA Karnesi kapsamında,
  • Form 302 Kapsamında (NATO),
  • Posta Yoluyla,

Özet Beyan kapsamında yapılabilir.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi