Sabit Maliyetler

1.544
Sabit Maliyetler

Sabit Maliyetler Nelerdir?

Sabit Maliyetler

1-KASKO SİGORTASI :

Yıllık olarak her bir Çekici ve Yarı Römork için yapılmaktadır.Burada yazılı olan değer en düşük sigorta primi baz alınarak yazılmıştır. Bu rakam değişik poliçelerde ve aracın hasarsızlık indirimi, araç çokluğu indirimi ve diğer indirimler nedeniyle bir miktar fazla yada düşük olabilir.

2- GREEN CARD SİGORTASI :

Gren Card’a taraf bütün ülkelere taşıma yapan araçların yaptırmakla mükellef oldukları bir çeşit uluslar arası trafik sigortası poliçesidir.Çekici için yıllık prim bedeli 1260 Euro ve Yarı Römork için yıllık prim bedeli 158 Euro’dur.Toplam 1418 Euro ve standart fıyattır.Taraf olan ülkelere yapılacak seferlerde bu sigortanın yaptırılması zorunludur.

3- TRAFİK MALİ MESULİYET SİGORTASI :

Bu sigorta, aracın yurt içinde üçüncü şahıslara vereceği zararı tazmin eder. Yapılması zorunludur.

4- MOTORLU TAŞIT VERGİSİ (MTV) :

MTV bedeli her yıl Maliye Bakanlığı’nca belirlenen, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte her bir motorlu araç (yalnız Çekici) ödenen bir vergidir.2006 yılı için belirlenen bedeli 1680.-YTL’dir.Bu da yaklaşık 1050 Euro’dur.

5- GENEL YÖNETİM GİDERİ : Bu kalem gider hesaplanırken ortalama 20 özmal araç kapasiteye sahip bir firmanın yaklaşık 6 idari,2 teknik ve 22 sürücü istihdam ettiği varsayılmıştır.Bu personel sayısı firmaların iş hacmine ve büyüklüğüne göre değişebilmektedir.Ancak burada belirtilen personel sayısı 20 araç kapasiteli ortalama bir firmanın istihdam etmesi beklenen asgari rakamlardır.Buna göre bu personelin bir yıllık ücret,SSK primi,muhtasar,yemek ,servis,otomobil gideri,telefon giderleri ile diğer genel giderleri toplamı yaklaşık 125767 Euro’dur. Bu toplam gideri 20 araca böldüğümüzde araç başına yaklaşık 6288 Euro genel yönetim gideri kalemi çıkmaktadır.Bu rakama şu hesaplamayla ulaşılmıştır:

CİNSİTL
8 idari personel net ücreti (Aylıkxl000 TL8000
30 personel SSK,muhtasar (Aylıkx253)7590
Telefon,ulaşım,yemek v s.giderleri (Aylık)6000
TOPLAM21590

21590 YTL/2.06 = 10480 Euro

10480 Euro x 12 Ay = 125767 € : 20 Araç = 6288 Euro

6- AMORTİSMAN

Bir çekici ve bir yarı römorktan oluşan bir aracın cari yeni fiyatı yaklaşık 100000 Euro’dur.(70000 Ç + 30000 YR). Araçlarda amortisman genel olarak 5 yıl olmakla birlikte fiili olarak 10 yıl kullanılmaktadır. Yada bir başka deyişle, bir araç 5 yıllık resmi amortisman dönemi sonunda mali kaydi değeri sıfır olmakla birlikte gerçekteki ticari değeri yaklaşık 50000 Euro’dur. Bundan hareketle gerçek amortismanı 10 yıl olarak hesaplayarak, 100000 Euro / 10 Yıl = 10000 Euro , beher aracın yıllık Amortisman gideri bulunur.

SIRA NOCİNSİEURO
1Kasko Sigortası1600
2Green Card Sigortası1418
3Trafik Sigortası160
4Motorlu Taşıtlar Vergisi1050
5Genel Yönetim Gideri6288
6Amortisman10000
TOPLAM                              20516

Avrupa’ya yönelik taşımalarda bir araç ortalama yılda 18 sefer yapmaktadır. Böylece; 20516 Euro / 18 Sefer = 1140 Euro (Beher Araç/Sefer Sabit Maliyet Gideri)

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?