İş Sözleşmesinde Şekil

İş Sözleşmesinde Şekil Nedir?

iş sözleşmesinde şekil

İrade beyanının açıklanmasına yarayan araca şekil denir. Bir sözleşmenin geçerli olarak meydana gelmesi belli bir şekle bağlanmışsa (sıhhat şartı) o şekle uyulması gerekir. Aksi halde sözleşme geçerli değildir ve mutlak butlanla batıldır.

İş hukuku açısından yazılı şekil zorunluluğu getirilen sözleşmeler şunlardır:

  • Belirli süresi 1 yıl veya daha uzun süreli iş sözleşmesi,
  • Çağrı üzerine çalışmayı ön gören iş sözleşmesi,
  • Takım sözleşmesi,
  • Çıraklık sözleşmesi,
  • Gemi adamı ile yapılacak iş sözleşmesi,
  • Gazeteci ile işveren arasındaki iş sözleşmesi,
  • Toplu iş sözleşmesi.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi