Ciro Nedir?

Ciro Nedir?

Ciro

Ciro nedir?: Emre yazılı kıymetli evraktan doğan hakların bir başka kişiye devretmesi için hamilin yazıp imzaladığı bir beyandır. Ciroda ciro eden muhataba ödeme yetkisi, ciro edilene de kabz yetkisi vermektedir. Cironun geçerli olması için bazı şartları taşıması gerekir. Bu şartları şöyle sıralayabiliriz;

  • Ciro, yazılı bir beyandır. Sözlü olamaz. Cironun senet arkasına veya alonj üzerine yazılması ve ciranta (ciroyu yapan) tarafından el yazısıyla imzalanması gerekir. İmza atamayan kişiler senet ciro edemezler.
  • Ciro kayıtsız şartsız olmak zorundadır. .
  • Kısmi ciro yapılamaz. Senet üzerinde belirtilmiş tutarın tamamı için ciro yapılabilir.

Amacına Göre Ciro Türleri

Ciroları, cironun yapılış amacına göre, temlik cirosu, rehin cirosu ve tahsil cirosu olarak üç başlıkta inceleyebiliriz.

  • a. Temlik cirosu nedir?: Bu ciro ile tüm haklar, lehine ciro yapılana geçer. Ciro üzerinde “Bedeli Teminattır” veya “Tahsil İçindir” gibi kayıtlar bulunmaması halinde yapılan ciro temlik cirosudur.
  • b. Rehin cirosu nedir?: “Bedeli Teminattır” “Bedeli Rehindir” veya rehin vermeyi ifade eden herhangi bir kaydı taşıyan ciro ile hamil ticari senetten doğan tüm hakları kendi adına kullanabilir. Rehin cirosu üstünün çizilmesi veya senedin cirantaya iadesi ile hükümsüz olur.
  • c. Tahsil cirosu nedir?: Bedelin bir başkası tarafından tahsil edilmesi için yapılır. “Bedeli Tahsil İçindir” veya benzeri bir ifade taşımalıdır.

Şekline Göre Cirolar

Ciroları yapılış şekillerine göre beyaz ciro ve tam ciro olarak ikiye ayırabiliriz.

  • a. Beyaz ciro: Cirantanın sadece imza atarak veya sadece “Ödeyiniz” kelimesini yazıp altını imzalayarak yaptığı ciro şeklidir.
  • b. Tam ciro: Cirantanın, ciro yapacağı kimsenin adını, soyadını ve “Ödeyiniz” kelimesini yazarak altına imza attığı ciro şeklidir.
Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
ETİKETLER:
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?