Tacir Sıfatının Kazanılması

Tacir Sıfatının Kazanılması

Tacir Sıfatının Kazanılması Nedir?

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye Tacir denir. Bu tanıma göre ticari mümessil bir ticari işletmeyi kendi adına işletmediği için tacir sıfatı kazanamaz.

1.Ticaret Ortaklıkları

Bu ortaklıklar, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketlerdir. Ticaret siciline tescil edildikleri zaman tüzel kişilik kazanırlar. Ticaret ortaklıklarında şirketin kendisi tacirdir, ortakları tacir değildir. Örneğin, bir anonim şirketin ortağı tacir değildir, fakat anonim şirket tacirdir. Ticaret kanununda yer almayan bir şirket daha var ki bu da Adi şirketin tüzel kişiliği yoktur. Bunun için şirket tacir sıfatını kazanamaz, fakat adi şirketin ortakları tacirdir. Kısaca, şirketin tüzel kişiliği varsa, tacir şirkettir. Eğer tüzel kişiliği yoksa tacir ortaklardır.

Moda eğitimi üzerine modelistlik eğitimi ve stilistlik kursu eğitimi almak ister misiniz?

2.Dernekler

Kural olarak dernekler tacir sayılmazlar. Ama bir derneğin tacir olabilmesi için iki şart vardır.

  1. Kamu yararına bir dernek olmayacak (olumsuz şart)
  2. Amacına ulaşmak için ticari işletme işletecek (olumlu şart)

3.Kamu İktisadi Teşekkülleri

Kural olarak, devlet, il, belediye, köy (kamu tüzel kişisi) tacir olamaz. Ama bunların kurdukları tüzel kişiler tacir sayılırlar. Buna göre KİT dediğimiz Kamu İktisadi Teşekkülleri tacir sayılır.

Tacir Sıfatının Sonuçları

1. Ticaret unvanı seçmek ve kullanmak
2. İflasa Tabi Olmak
3. Ticari defterleri tutmak
4. Ticaret siciline kaydolmak
5. Ticaret ve Sanayi odalarına kaydolmak
6. Basiretli iş adamı gibi hareket etmek
7. Ücret ve faiz istemek
8. Fatura ve teyid mektubu düzenlemek

Tacir Sıfatının Kaybolması

Gerçek kişilerin tacir sıfatı, bu kişilerin işi bırakmasıyla sona erer. Ancak ticaretten ayrılan tacirin ticari işletmesi ticaret siciline tescil edilirse tacirin; Ticaretten çekildiğini ticaret siciline bildirmek ve kaydın silinmesi için başvurmak zorundadır. Aksi halde iyi niyetli kişiler hakkında tacir sıfatının sona erdiği iddia edilemez.

Ticaretten ayrılan müteşebbis onbeş gün içinde istifasını ticaret siciline bildirerek malını tescil ettirmek zorundadır. Mukayyit daha sonra durumu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve usulüne uygun bir şekilde alacaklıların yerleşim yerlerinde ilan eder. Bu duyurudan itibaren bir yıl içinde ticaretini bırakan tacir iflas edebilir.

Tüzel kişilerin mesleki unvanları ise, bu kişilerin tüzel kişiliklerinin sona ermesi ile sona erer. Tüzel kişilik, tasfiye işleminin sonuçlanması ve fesih sebebinin belirlenmesinden sonra tüzel kişi tacirin ticaret sicilindeki kaydının silinmesi ile sona erer. Yukarıda da belirtildiği gibi ticaret şirketlerinin tasfiye süreci nedeniyle bir yıl içinde iflas davası açılması mümkün değildir. Çünkü tasfiye süreci sonunda ticaret sicilindeki kaydın silinmesi ile tüzel kişilik sona erer ve takip edilecek bir tüzel kişilik kalmaz. Ancak bu seçenek sadece ticari şirket işleten dernek ve vakıflar için geçerlidir. Ticari işletmeden vazgeçilse bile bu dernek ve vakıfların tüzel kişilikleri devam eder.

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?