Ticaret Unvanını Kullanma Hakkının Sona Ermesi

Ticaret Ünvanı Kullanma Hakkı Ne Zaman Sona Erer?

Ticaret unvanını kullanma hakkı, tacir sıfatının doğusuyla başlar, bu sıfatın yitirilmesiyle sona erer. Tacir, ticari işletmesini tatil ederse ya da esnaf işletmesine dönüştürürse sıfatını kaybeder. Bu iki halde de ticaret sicilindeki kayıt silinmelidir. Ticaret ortakları, fesih ve tasfiye aşamasında, unvanlarına “tasfiye halinde” ibaresini eklerler.

Ticaret Ünvanı Kullanma Hakkı Ne Zaman Sona Erer

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi