Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 5

Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 5

Tır Karnesinin Kullanılmasından Önceki İşlemler

1. Karne Veren Kuruluştan/TIR işlemi yaptığınız Odanızdan TIR Karnesi alırken; unvanınızın ve adresinizin doğru olarak yazıldığından, geçerlilik tarihinin doğru olduğundan, TIR Karnesinin ihtiyacınızı karşılayacak kadar “sayfa” ihtiva ettiğinden ve seri ile sayfa numaralarının TIR Karnesinin tüm sayfalarında doğru bir şekilde basıldığından emin olmak için TIR Karnesinin tüm sayfalarını ve karnenin kapağını kontrol ediniz.

2. TIR Karnesini aldıktan hemen sonra, sarı manifesto dahil her bir “sayfa”nın 4 no.lu hanesi ile tutanak sayfasının 5 no.lu hanesini; adınız, kimlik numaranız, adresiniz ve ülkenizi belirterek doldurun.

3. Hiçbir koşulda:

  • TIR Karnesinin “sayfalar”ını çıkartmayınız veya koparmayınız.
  • Geçerlilik tarihini değiştirmeyiniz.

4. Taşımaya başlamadan önce:

  • Karne kapağının 6’dan 10’a kadar olan hanelerini (gerekirse 11 no.lu haneye de bakınız) doldurmak ve 12 no.lu hanenin imzalanmış olduğundan emin olmak,
  • Sarı manifesto dahil olmak üzere bütün “üstkoçanlar”daki 2-12 no.lu haneleri doldurmak ve 14 ve 15 no.lu haneleri imzalayıp, tarih atmak zorundasınız.

5. Gümrük İdarelerinde yaşanacak gecikmelerden kaçınmak için TIR Karnesi eşya manifestosu tercümelerini bulundurmak tavsiye edilir. Eşya manifestosunun bir Gümrük Beyannamesi olduğunu ve yolsuzluk durumunda; potansiyel yükümlülüklerinizi değerlendirmek için kullanıldığından, tam olarak doldurulması gerektiğini unutmayın.

6. Şoförlerinize, taşınan tüm eşyaların; TIR Karnesinde ve diğer mevcut ticari belgelerdeki eşya açıklamasında geçen tanım, ağırlık, miktar, marka ve sayılara tekabül ettiğini mümkün olduğunca kontrol etmeleri talimatını verin.

7. Taşıma sözleşmenizde; şoförünüzün, aracın yükleme ve boşaltmasında mevcut bulunması gerektiğini yazılı olarak talep edin.

8. TIR taşıması başlamadan önce, taşımaya eşlik eden tüm gerekli belgelerin bulunmasını sağlayın.

9. Şoförünüze; yükleme esnasında bulunmadığında ve aracına yerleştirilen yükün muhteviyatını (örneğin; mühürlü konteyner veya treyler) kontrol edemediğinde, ilgili belgelere; özellikle de uluslararası CMR konşimentosuna, nedenini de belirterek çekincelerini eklemesi talimatını verin. Sözkonusu çekince, sadece CMR konşimentosunda değil, aynı zamanda da, göndericinin / nakliye acentesinin konşimento notunda görünmelidir ve/veya gönderici / nakliye acentesi veya gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır. Böylesi bir çekince, TIR Karnesinde bulunan ayrıntılar ile aracın gerçek muhteviyatı arasındaki tutarsızlıklar nedeniyle doğabilecek herhangi bir yükümlülükten kurtulmanıza yardımcı olur. (TIR Sözleşmesi, MAD. 39/2)

10. Bir TIR Karnesi, ağır ve havaleli eşya taşımasında kullanılmazsa (bakınız Bölüm 3 “Ağır ve Havaleli Eşya Taşımacılığında Kullanılan TIR Karneleri”), TIR taşımaları sadece onaylanmış araçlar kullanılarak yapılabilir (TIR Sözleşmesi, MAD. 12) . Araçta, orijinal ve geçerli bir Onay Belgesinin olmasını sağlamalısınız. Güzergâh boyunca karşılaşılabilecek olası sorunlardan kaçınmak için sadece başlangıçta değil; taşıma boyunca, Onay Belgesinin geçerli olması önerilir.

11. Ayrıca; araca, mavi zemin üzerine beyaz renkli büyük Latin karakterleri ile TIR harflerinin yazıldığı, 250 x 400 mm’lik resmi TIR plakasını takmalısınız. Bu harfler, 200 mm yüksekliğinde olmalı ve harfler arası aralık asgari 20 mm genişliğinde olmalıdır (TIR Sözleşmesi, EK 5). Bir TIR plakası aracın önüne, ikinci benzeri ise, aracın arkasına veya birleşim yerine takılmalıdır. Plakalar, açık ve net olarak görülebilecek şekilde yerleştirilmeli ve araç TIR taşıması için kullanılmadığında, araçtan sökülmeli veya üstü kapatılmalıdır (TIR Sözleşmesi MAD. 16).

12. Aracınızı, üçüncü bir tarafça kaçakçılık amacıyla değiştirilmediğinden (örneğin; sahte bölmeler, yeni kaynak izi, şoför koltuğu ünitesindeki değişiklikler) emin olmak için, düzenli olarak kontrol edin.

13. Şoförünüze; sadece varış Gümrük İdaresine gitme (AB’de bulunan yetkili alıcılar haricinde, bakınız Bölüm 6 “TIR Karnesinin Kullanılması”), onaylanmış Gümrük depolarına park etme ve TIR Karnesini, aracı ve eşyaları sadece Gümrük memuruna gösterme zorunluluğu olduğunu açıkça ortaya koyan yazılı ve uyulması mecburi talimatlar (bir kopyasını saklayarak) verin. Şoförünüze, Gümrük depolarına girişi ve Gümrük depolarından çıkışı onaylayan tüm belgeleri saklaması gerektiği talimatını verin.

14. Şoförünüze, bir kopyasını da saklayarak, güvenli park alanlarına park etmeyi de içeren, aracınızda uyulması gereken güvenlik önlemleri ile ilgili yazılı talimatlar verin (örneğin; IRU / ECMT kitapçığı).

15. Şoförünüzden; müşteri tarafından yazılı olarak iletilen ve açık olarak taşıma değişikliğinin nedenlerini belirten taşıma talebinin tadili akabinde; sözkonusu değişiklerin, Gümrük İdareleri ve tarafınızca kabul edildiği ön anlaşmanız olmaksızın, belirlenen güzegâhından ve kendisine verilen teslim talimatlarından asla sapmamasını isteyin.

16. Şoförünüze, yükünü ve izlediği güzergâhı asla üçüncü taraflara açıklamaması talimatını verin.

17. Ayrıca; araçlarınızı, GPS takip sistemi ile donatmanız ve şoförünüzün taşımanın gidişatı hakkında düzenli olarak bilgi vermesi için şoförünüze cep telefonu vermeniz önerilir.

Tır Mevzuatı Garanti Sistemi

Tır Mevzuatı Garanti Sistemi Nedir? TIR Transit rejiminin ikinci temel unsuru ise Uluslararası Garanti Sistemi’dir. Bu sistem, transit operasyonları sırasında oluşabilecek gümrük vergi ve resim risklerinin TIR Taşımacılık Operatörüne ulaşılamadığı...
Read More

Tır Sisteminin Temel Özellikleri

Tır Sisteminin Temel Özellikleri Nelerdir? TIR rejimi altında taşınan eşyadan yol boyu Gümrük idarelerince ithal veya ihraç vergi ve resimleri tahsil edilmez veya teminat alınmaz. Muayene Edilmeme Mühürlü karayolu taşıtları,...
Read More

Tır Sistemine Kontrollü Giriş

Tır Sistemine Kontrollü Giriş Nedir? 17 Şubat 1999’da TIR Sözleşmesi üzerinde yapılan bir takım güncelleştirmeler ve değişiklikler TIR Sistemini kullanmak için taşımacılara daha fazla zorunluluklar ve koşullar getirerek, yürürlüğe girmiştir....
Read More

Tır Mevzuatı

Tır Mevzuatı Nedir? Genel Bilgiler “TIR” Fransızca “Transports lnternationaux Routiers” in baş harflerinin birleşmesinden oluşmaktadır ve “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı” anlamına gelmektedir. 1975 TIR Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak TIR Karnesi himayesinde...
Read More

Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar

Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar Nelerdir? Tır karnesinin kullanılmasına ilişkin kurallar hakkında bilgiler: Gümrük İdaresi Sayısı Bir TIR taşıması, birkaç hareket ve varış gümrük idarelerini kapsayabilir, fakat hareket ve varış...
Read More

TIR Karnesine Kayıtlı Eşya

TIR Karnesine Kayıtlı Eşyanın Eksik veya Fazla Çıkması Halinde Yapılacak İşlemler Nelerdir? TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan kaplar ile dökme eşyada %3’ü aşan eksik veya fazla...
Read More

Tır Karnesi Doldurulması

Tır Karnesi Doldurulması Nasıl Olur? TIR Karnesi üzerinde silme veya düzeltme yapılmaz. Bütün düzeltmeler yanlışların üzerinin çizilmesi ve gerekli olduğu hallerde doğru olan hususların ilavesi şeklinde yapılır. Bütün değişiklikler değişikliği...
Read More

Temel Kurumlar ve İdari Yapı

Temel Kurumlar ve İdari Yapı Nedir? Temel kurumlar ve idari yapı hakkında bilgiler: 1975 TIR Sözleşmesini kaleme alanların yasal metne, Açıklayıcı Notlar sunmak yoluyla, yorum getiriyor olmaları 1975 TIR Sözleşmesinin...
Read More

Temel İlkeler

Tır Mevzuatı Temel İlkeler Nedir? TIR Rejimi 5 temel şartı içermektedir. Bunlar TIR gümrük transit sisteminin 5 temel ilkesidir. Bu ilkeler; Taşıtların ve Konteynerlerin Uygunluğu: Mallar güvenli taşıt ve konteynerlerde...
Read More

Temel Hukuki Kaynaklar

Tır Mevzuatı Temel Hukuki Kaynaklar Nedir? TIR Sisteminin ülkemizde uygulanan temel hukuki kaynakları ve bu hukuki kaynakların Resmi Gazetede yayımlanma tarihleri aşağıda gösterilmiştir. 1959 TIR Sözleşmesi 65/5191 (22.12.65/12183 RG) 1975...
Read More
Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?