Temel Hukuki Kaynaklar

Tır Mevzuatı Temel Hukuki Kaynaklar Nedir?

TIR Sisteminin ülkemizde uygulanan temel hukuki kaynakları ve bu hukuki kaynakların Resmi Gazetede yayımlanma tarihleri aşağıda gösterilmiştir.

1959 TIR Sözleşmesi

  • 65/5191 (22.12.65/12183 RG)

1975 TIR Sözleşmesi

  • 85/8993 (31.03.85/18711 RG)
  • 99/12863 (06.06.99/23717 RG)
  • 2001/3005(19.10.01/24558 RG)
  • 2002/4858 (17.11.02/24939 RG)

TIR Yönetmeliği

  • 93/4207 (16.04.1993/21554 RG)

TIR Tebliği

  • 23.01.2002 / 24649 RG
  • 07.01.2003 / 24986 RG
  • 29.04.2004 / 25447 RG

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi