Sürekli İyileştirme

Sürekli İyileştirme

Sürekli İyileştirme Nedir?

TKY, sürekli daha yüksek kaliteye ulaşmak için üretim sisteminin tüm aşamalarının daha da iyileştirilmesini sağlayacak çalışmalar yapılmasını hedefler. Yöneticiler “en iyi olmak” vizyonu doğrultusunda, tüm çalışanlar israfı önlemek ve kaliteyi geliştirmek amacıyla çalışma yapmak üzere yönlendirilirler. Sürekli iyileştirme çalışmasına, çalışanlar bir takım anlayışı içinde baş aktör olarak katılırlar. Çalışanların yetki ve motivasyonu artar. Öğrenme ve kendini geliştirme olanağı yaratılır. Takım çalışması içinde olumlu sosyal gelişim sağlanır. Bu uygulama gerçekten mümkün müdür? İş koşullarını etkilemede özgürlük, sistemin bütünselliği içinde üretim ve yönetim felsefesi ve uygulanan yönetimler bu sonuçların ortaya çıkmasını engeller. Çünkü yöntemde çalışanların katılımı; önceden ayrıntılı olarak tanımlanmış bir alanda kendi işlerini daha iyi yapmak için çıkan sorunları çözmek olarak sınırlandırılmıştır. Kalite çemberleri, problem çözme grupları ile ancak kendi işlerini daha iyi nasıl yapacakları konusunda yaratıcılık istenmektedir. Bu “katılım” çalışanların iş koşullarını etkileyecek şekilde yetkili kılındıkları bir katılım değildir.

TKY çalışanlara dıştan kontrol yerine içten kontrolü getirmekte , her bir çalışan ve çalışan takımı üretim sürecinde bir sonraki aşamanın “müşteri” olmasına bağlı olarak kendileri gibi bir takım tarafından denetlenmektedirler. Bu da “takım çalışmasının” olumlu bir sosyal iletişim gerçekleştirmesini sağlayamaz. Burada takımlar birbirini izleyen kontrol eden bir takım, diğeri üzerinde işveren, yönetici gibi davranmaya zorlayan bir durumdadır. Bu da özünü dayanışma ve birlikte hareket etme ilkesinin oluşturduğu bir takım çalışması değil, ancak bir baskı aracı olabilir.

İLGİLİ KONULAR

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?