AETR KONVANSİYONU GENEL BİLGİLER

AETR KONVANSİYONU GENEL BİLGİLER

Aetr Konvansiyo genel bilgiler

Aetr Konvansiyonu Nedir?

Orijinal Adı: EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE WORK OF CREWS OFVEHICLES ENGAGED IN INTERNATIONALROADTRANSPORT (AETR)

Türkçe Adı: ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN TAŞITLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASI (AETR KONVANSIYONU)

AMAÇLARI

 • Uluslararası taşımacılıkla iştigal eden araç sürücülerinin korunması,
 • Trafik güvenliğinin artırılması

Uluslararası karayolu taşımacılığında istihdam edilen sürücüleri korumayı ve trafik güvenliğini artırmayı amaç edinen AETR Konvansiyonu 5 Ocak 1976’da yürürlüğe girmiştir

YASAL KAPSAMI

Birleşmiş Milletler, BM Avrupa Ekonomik Konseyi (UN/ECE) Üye Ülkelerine ve diğer Avrupa ülkelerinin yanı sıra BM AEK faaliyetlerine katılmaya davet edilen BM üyesi ülkelere açıktır

COĞRAFİ KAPSAMI

Söz konusu Konvansiyona taraf olan 43 ülke bulunmaktadır

AB Ülkeleri (Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Lüksemburg, Portekiz, Danimarka, Finlandiya, Bileşik Krallık, Yunanistan, İsveç, İrlanda), Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Letonya, Makedonya, Moldavya, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan, Norveç, Rusya, Slovakya, Slovenya ve İsviçre

YAPISI

Uluslararası Çalışma Örgütü (lLO) ilkelerini uygulamakta olan bu anlaşma, uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığını kolaylaştıran ve güvenliğini artıran yasal araçlardan biri olarak Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM AEK) ve buna bağlı Kara Taşımacılığı Komitesi çerçevesinde geliştirilmiştir. BM A~K, Birleşmiş Milletler Örgütünün Cenevre merkezli Avrupa koludur. Üyeleri tüm Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada, İsrail, Kafkas ve Orta Asya Cumhuriyetleridir

AETR KURALLARI

BM AEK tarafından gerçekleştirilen Konvansiyonu, ILO ilkelerini uygulamakta olup toprakları üzerinden geçilen AB ülkeleri dahil olmak üzere seferin tamamında geçerlidir

AB dışındaki bazı Avrupa ülkelerine yönelik olarak veya bu ülkeler üzerinden gerçekleştirilen seferler AETR kurallarına tabidir. AETR kuralları, toprakları üzerinden geçilen AB ülkeleri dahil olmak üzere seferin tamamında geçerlidir

Bir AB ülkesi sürücüsü AB sınırlarından çıktığı zaman yaklaşık olarak aynı kurallara uymakla

yükümlüdür,

Aynı zamanda üçüncü ülke sürücüleri de AB ülkelerine girdiklerinde AB Üye Ülkeleri sürücüleri ile

aynı kurallara uymakla yükümlüdür

AET, bir tür kontrol aleti olan takografı zorunlu kılmaktadır

SABİT HAFTA TANIMI: Pazartesi 00.00 – Pazar 24:00

GÜNLÜK SÜRÜŞ SÜRESİ: 9 saat; bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarılabilir

MOLALAR : 4,5 saatlik sürüşten sonra sürücü dinlenme süresine başlamamış ise, en az 45 dakikalık bir mola vermelidir. Bunun yerine, toplam 4.5 saatlik sürüş süresine toplam 45 dakika mola düşecek şekilde, dinlenme süresi en az 15 dakika olan 2-3 mola da verilebilir

HAFTALIK SÜRÜŞ SÜRESİ: 6 günlük sürüş süresinin ardından bir haftalık dinlenme gerçekleştirilmelidir. Bu haftalık dinlenme süresi, 6 gün boyunca gerçekleşen toplam sürüş süresinin 6 adet günlük sürüş süresine ilişkin sınırı geçmediği takdirde, 6. günün sonuna kadar ertelenebilir

ON BEŞ GÜNDE BİR SÜRÜŞ SÜRESİ: 90 saat

GÜNLÜK DİNLENME: 24 saatlik bir sürede bir sürücünün en az 11 ardışık saat dinlenmesi gerekmektedir. Bu süre bir hafta içinde 3 kez en fazla 9 ardışık saate kadar düşürülebilir. 11 saatten yapılacak azaltmanın bir sonraki haftada blok dinlenme süresi ile telafi edilmesi gerekir. Telafi süresi, en az 8 saatlik bir başka dinlenme süresi ile birleştirilecektir

ARALIKLI GÜNLÜK DİNLENME: Günlük dinlenme süresinin azaltılmadığı günlerde, 24 saat içinde 2 ya da 3 ayrı süre kullanılmalıdır. Bunlardan biri en az 8 ardışık saat olmalı, sürelerden hiçbiri’ saatten al olmamalıdır. Şayet günlük dinlenme bu şekilde bölünürse, toplam süre 12 saate çıkarılmalıdır. Örneğin, 8 saat + 3 saat + 1 saat ya da 8 saat + 2 saat + 2 saat, 8 saat + 4 saat

İKİ SÜRÜCÜ İLE GÜNLÜK DİNLENME: Her 30 saatlik süre boyunca her iki sürücünün en az 8 ardışık saatlik bir dinlenme gerçekleştirmesi zorunludur

HAFTALIK DİNLENME SÜRESİ: 45 saat. Bu süre 36 saate ya da 24 saate düşürülebilir. Herhangi bir telafinin, söz konusu haftayı takip eden 3. haftanın sonunda blok olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Tüm telafi süreleri diğer haftanın dinlenme süresiyle birleştirilecektir

AETR, uluslararası karayolu taşımacılığında kullanılan 3.5 tondan ağır ticari yük araçları sürücülerinin sürüş ve dinlenme sürelerini düzenlemektedir. Bu doğrultuda AETR bu tür araçların bir kontrol aygıtı, bir takograf donanımına sahip olmalarını zorunlu kılarken, bu tür cihazların yapımı, denenmesi, montajı ve denetimine yönelik zorunlulukları ortaya koymaktadır

AB ve AETR

Avrupa’da sürücülerin faaliyetlerini kayıt etme zorunluluğu sosyal açılardan ve karayolu güvenliği ile alakalı sebeplerden dolayı 1969 yılında uygulamaya konmuştur. Yıllar boyunca, araç hızı, mevkii, vakalar ve hatalar gibi bu tür verilerin kaydı sürücülerin her bir iş günü yaptıklarını yazdıkları bir defter aracılığıyla gerçekleşmiştir

DİJİTAL TAKOGRAF

Takograf zorunluluğu ile ilgili AB Mevzuatı:

Kara taşımacılığı ile alakalı bazı sosyal düzenlemelerin uyumlaştırılmasına ilişkin 3820/85 sayılı ve Aralık 1985 tarihli AH Yönetmeliği;

Karayolu taşımacılığında kullanılan kayıt donanımına ilişkin 3821/85 sayılı AH Yönetmeliği;

3820/85 ve 3821/85 sayılı Yönetmeliklerin uygulanmasına yönelik standart denetim prosedürlerine ilişkin 88/599/AET sayılı Yönerge;

3821/85 sayılı Yönetmeliği ve 88/599/AET sayılı Yönergeyi değiştiren 2135/98 sayılı ve 24 Eylül 1998 tarihli AT Yönetmeliği

Takograf zorunluluğu ile ilgili uluslararası mevzuat ise AETR Konvansiyonu ile ortaya konmaktadır Buna göre, AB’nin sürücülerin çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin kuralları AETR ülkelerinde de geçerlidir. Ancak, AETR Konvansiyonu sadece uluslararası taşımalarda sürüş sürelerine kısıtlama getirirken, AB mevzuatı bu kısıtlamaları iç taşımalara da uygulamaktadır

TÜRKİYE’NİN AETR’YE KATILMASI

AETR Konvansiyonu’nun Türk Mevzuatına aktarılması 1979 yılında Cenevre’de imzalanan Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme aracılığı ile gerçekleşmiştir. Söz konusu Sözleşme,TBMM Yürütme ve İdare Bölümünün 2003/6250 sayılı Kararı uyarınca 02/11/2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır

Konvansiyonun Türk Mevzuatına aktarılması 1979 yılında Cenevre’de imzalanan 153 Sayılı sözleşmenin 02/11/2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla gerçekleşmiştir

UYUMLAŞTIRMA KONVANSİYONU GENEL BİLGİLER

Orijinal Adı: INTERNATIONAL CONVENTION ON THE HARMONlZATION OF FRONTlER CONTROlS OF GOODS, 1982 – “HARMONIZATION” CONVENTION

Türkçe Adı: EŞYALARIN SINIR KONTROLLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KONVANSİYON (1982 UYUMLAŞTIRMA KONVANSİYONU)

BM tarafından düzenlenen uyumlaştırma Konvansiyonu 1982 yılında imzalanmıştır

Konvansiyon, dayanıksız gıda maddelerine ilişkin kuralların uyumlaştırılması ve uluslararası sınırlardan geçen nakliyecilere yönelik prosedürlerin basitleştirilmesinde önemli bir etki yaratmıştı

TEMEL AMAÇLAR

 •  Denetimlerin azaltılması
 •  Daha kısa süren işlemler
 •  Daha az formalite
 •  Her sınırda benzer uygulamalar

YASAL KAPSAM

Uyum Konvansiyonu temel olarak aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

 • Gümrük prosedürleri ve diğer denetimler;
 • Tıbbi-sıhhi denetimler;
 • Hayvan sağlığı denetimleri;
 • Bitki sağlığı denetimleri;
 •  Teknik standartlar uyumun denetimi;
 • Kalite kontrol tedbirleri

COĞRAFİ KAPSAM

Konvansiyona taraf olan 42 ülke bulunmaktadır

AKİT TARAFLARIN TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Gümrük hizmetlerinin ve diğer denetim hizmetlerinin müdahalelerinin mümkün olduğu ölçüde uyumlu bir şekilde organize edilmesi;
 • Denetimler için yeterli kalifiye personel, teçhizat ve uygu tesisin temin edilmesi ve memurlara gerekli resmi talimatların verilmesi suretiyle denetim hizmetlerinin uygun şekilde işlemesinin sağlanması;
 • Diğer Akit Taraflarla işbirliği yapılması ve yetkili uluslar arası organlar ile gerekli işbirliklerinin gerçekleştirilmesi;
 • Eşyaların geçişinin kolaylaştırılması amacıyla ortak bir kara sınırından geçilmesi esnasında uygun tedbirlerin alınması;
 • Mümkün hallerde, transit olarak taşınan eşyalara, özellikle de uluslararası bir gümrük transit prosedürü kapsamında taşınmakta olan mallara, denize kıyısı olmayan ülkelerin durumunu dikkate alarak basit ve hızlı şekilde muamele edilmesi

KONVANSİYONUN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

 • Sınır Denetimi İdareleri ve Ulusal Ekonomi Açısından Avantajlar:
 • Taşımacılık Sektörü Açısından Avantajlar:

Konvansiyon, devletleri sınır kapılarında yeterli sayıda ve kalifiye personel yeterli teçhizat ve altyapı bulundurarak idari ve denetimle alakalı prosedürleri iyileştirmeye yönlendirmektedir

YÜKÜMLÜLÜKLER VE ZORUNLULUKLAR

Konvansiyon, kendi başına bir örnek uygulama bildirimi olup komşu ülkeler arasında çeşitli kontrol hizmetlerinin uyumlaştırılması suretiyle sınırlardaki gecikmelerin en aza indirilmesine yönelik ortak prosedürler ve genel denetim uygulamalarını açıklamaktadır

 • Daha az bekleme süresi
 • Daha az denetim
 • Daha kolay sınır geçişleri

KONVANSİYONUN UYGULANMASI

Konvansiyon, kendi başına bir örnek uygulama bildirimi olup komşu ülkeler arasındaki çeşitli kontrol hizmetlerinin uyumlaştırılması suretiyle sınırlardaki gecikmelerin en aza indirilmesine yönelik ortak prosedürler ve genel denetim uygulamalarını açıklamaktadır

YENİ ÖZELLİKLER

1998 yılında sınır geçiş prosedürlerinin daha etkin işler hale getirilmesi amacıyla yeni bir ek (Ek8) hazırlanmaya başlamıştır

Sürücü vizeleri

Araç ağırlık sertifikası

Frigorifik taşımaları kolaylaştırıcı yeni düzenlemeler

TÜRKİYE’NİN KATILIMI

Bu Sözleşme, şu an itibariyle 42 ülke tarafından imzalanmış ve uygulanıyor olmakla birlikte Türkiye henüz akit ülke değildir. Bu Sözleşmeye ülkemizin taraf olması için TBMM ve Başbakanlık ile Gümrük Müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunulmalıdır (Söz konusu girişimin Ulaştırma Bakanlığı’na da bilgi olarak gönderilmesi yararlı olacaktır)

AB Müktesebatında Uyum Ulusal Programının 25. Bölümü altında söz konusu Sözleşmeye ülkemizin taraf olmasının 2003 yılı Aralık ayına kadar gerçekleşmesi planlanmış ve kanunun TBMM’de olduğu belirtilmiştir.

CMR KONVANSİYONU

1.1. AMAÇLARI CMR Konvansiyonun en önemli amacı, nakliyecinin sorumluluğuna yönelik tek tip bir düzenlemenin oluşturulmasıdır. 1.2. COĞRAFİ KAPSAMI Konvansiyona 2009...
Read More

NAVLUN SÖZLEŞMELERİ

Navlun sözleşmeleri “carter” ve “kırkambar” sözleşmeleri olmak üzere ikiye ayrılır. Carter sözleşmeleri bir tür yer tahsis sözleşmesi olup deniz ticaretinin...
Read More

ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATININ TEMELİNİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

Uluslararası Ulaştırma Mevzuatı’nın Temelini Oluşturan Uluslararası Anlaşmalar Nelerdir? 1. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması –...
Read More

AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU (BM/AEK)

Uluslararası Ulaşım Anlaşmaları-Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Nedir? BM/AEK, üye devletler arasında daha fazla ekonomik işbirliği yaratmak amacıyla 1947 yılında...
Read More

ULUSLARARASI TIR SÖZLEŞMESİ

Uluslararası Tır Sözleşmesi Nedir? Kıta Avrupası ile Ortadoğu ülkeleri arasında yoğun durumda bulunan karayolu taşımacılığı faaliyetlerinin düzenlenmesi uluslararası bir sözleşme...
Read More

Uluslararası Karayolu Taşımacılık Birliği (IRU) Nedir?

ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIK BİRLİĞİ INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION (IRU) IRU, 23 Mart 1948 tarihinde Cenevre’de kurulmuştur. BM Ekonomik ve Sosyal...
Read More

ULUSLARARASI ATA SÖZLEŞMESİ

Uluslararası Ata Sözleşmesi Nedir? Birleşmiş Milletler Gümrük İşbirliği Konseyi tarafından geçici kabulde karşılaşılan güçlükleri gidermek ve yeknesak bir uygulama sağlamak...
Read More

UBAK/CEMT/ECMT ANLAŞMASI

Ubak Cemt Ecmt Anlaşması Nedir? (Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı/Conférence Européenne des Ministres des Transports /European Conference of Ministers of Transport...
Read More

ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATI

Uluslararası Ulaştırma Mevzuatı Konuları Nelerdir? ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATININ TEMELİNİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR AETR KONVANSİYONU CMR KONVANSİYONU ULUSLARARASI TIR SÖZLEŞMESİ ULUSLARARASI...
Read More

Fiata Nedir?

FIATA TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULARI DERNEKLERİ ULUSLARARASI FEDERASYONU FIATA, 31 Mayıs 1926 tarihinde Viyana’da kurulmuştur. Fransızca “Federation Internationale des Associations de...
Read More
Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?